Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Transculturele burgerschapsvorming bij vorming en onderwijs

Onze belangrijkste doelen:

Inzicht geven in onvrijheidssituaties in het koloniaal verleden
en de Tweede Wereldoorlog om transculturele lessen te trekken
voor duurzaam samenleven in de toekomst

Daarom organiseren we ontmoetingen tussen jonge en oudere mensen met verschillende achtergronden

Daarom (her)denken we onvrijheidssituaties uit het verleden

Daarom overdenken we ons eigen Indische verleden

Daarom werken we samen met verschillende Indische generaties

Daarom streven we naar actieve burgerschapsvorming op scholen

BURGERSCHAP

is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving
en daaraaneen positieve bijdrage leveren.

TRANSCULTUREEL BURGERSCHAP

is actief meedoen aan de samenleving en mensen met verschillende culturele, etnische of internationale achtergrond te ontmoeten om duurzaam samenleven te bevorderen in de eigen leefomgeving

En dat is de reden dat we (digitale) kennis,
het beleven van elkaars cultuur
en het in dialoog met elkaar gaan
zo belangrijk vinden.

Japanners, Indonesiërs en Nederlanders musiceren samen bij een gezamenlijke kerstviering

Op 17 december 2022 hebben musici uit Japan, Indonesië en Nederland samen gemusiceerd in een kerstbijeenkomst van Stadsdorp Elsrijk en het Apostolische Genootschap in Amstelveen en de Stichting Ontmoeten & (Her)denken
T

Lezingen, muziek en dialogen rond het Indië-Nederland monument in Amsterdam

In 2021 en 2022 werden vier dekolonisatieherdenkingen gehouden met Amsterdammers en Indonesiërs
T

Indonesische kookcursus: nasi tumpeng

Op 11 oktober 2022 werd o.l.v. Els en Yvon van Beukering (Sinar Bulan) werd in de blokhut van het Amstelveense  Openluchttheater Nasi Tumpeng gemaakt

T

West ontmoet Oost: musici en dansers uit Indonesië ontmoeten leerlingen en leraren van het Amstelveense Hermann Wesselink College

Op 17 september 2022 maken gamelan- en angklungspelers uit Indonesië muziek rondom het verhaal van Oeroeg.
T

West ontmoet Oost: dalangs spelen een historisch tafereel uit de gedeelde geschiedenis met Indonesië

Dalangs spelen met wajangfiguren een scène uit een Republikeins kamp in de Midden-Javaanse stad Poerworedjo.

Oost ontmoet West: musici en dansers uit India en Indonesië ontmoeten elkaar

Op 11 september 2021 speelden een theatergroep o.l.v. Nitika Chouhan en gamelangroep Swara Shanti o.l.v. Krishna het theaterstuk met als centraal thema de mythische vogel Garuda

Hebt u vragen? Stuur ons dan een mail.