Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Burgerschapsvorming bij vorming en onderwijs

Ontmoeten van kwetsbaren en toekomstgericht Herdenken vanuit ons Indonesisch koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog

Oud-voorzitter Ard Diazoni van de Amstelveense Indiëherdenking en Thea Meulders van de Gastdocenten Zuidoost-Azië gaan in dialoog met groep[en acht leerlingen bij het Indiëmonument in het Amstelveense Broersepark

Ontmoeten van kwetsbare ouderen

Ontmoeten van kwetsbare ouderen vooral als ze oorlogsslachtoffer zijn geweest en met ze in dialoog gaan over ons koloniaal verleden en de Tweede wereldoorlog, is een van onze ontmoetingsactiviteiten. Daarnaast geven we gastlessen en culturele workshops zoals het spelen met Indonesische muziekinstrumenten angklungs. Ook gaan we het komend schooljaar de educatieve game Indische sporen over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis in klassen uitproberen.

Groepen acht leerlingen in de Bovenkerkse Urbanuskerk juli 2020
Herdenking koloniaal verleden in het Amstelveense Broersepark juni 2014

Amstelveens scholenproject: Ontmoeten & (Her)denken

Met een tiental Amstelveense en Amsterdamse basisscholen hebben we  sinds 2013 transculturele ontmoetingsactiviteiten gehouden. Een van de huidige projecten is `Indische Sporen naar de toekomst’ zoals het muzikale theaterevenement `Oost ontmoet West’ op 25  september 2021. Dit krijgt een vervolg bij `West ontmoet Oost’ op 11 september 2022 in het Amstelveense Openluchttheater. Deze keer ook met scholieren van het Hermann Wesselink College die het toneelstuk Saar en Sarina – een vrije bewerking van Oeroeg van Hella Haasse – spelen over de gedeeltelijke geschiedenis met Indonesië.

Herdenken van de Tweede Wereldoorlog

Herdenken van ons koloniaal verleden vanuit meerdere transculturele perspectieven vinden we belangrijk. In de periode 2012 – 2019 heeft basisschool de Cirkel het Indië-monument geadopteerd en was steeds aanwezig op de jaarlijkse Indiëherdenking op 14 augustus in het Amstelveense Broersepark. Daaraan vooraf gingen introductielessen met o.a. eerste generatie gastdocenten die de Japanse interneringskampen hebben meegemaakt.

Onze werklocatie: huis Elsrijk

Als Stichting zijn we een netwerkorganisatie die met meerdere groepen projectgewijs samenwerken. Zo werken we in de regio Amstelveen samen met de diversiteitsgroep van Stadsdorp Elsrijk die zich primair met het welzijn van de wijkbewoners bezighouden. Daarnaast kan onze groep vrijwilligers ook regionaal en landelijk actief zijn waarbij we gebruik kunnen maken van huis Elsrijk en het Amstelveense Openluchttheater. 

Adres: Graaf Aelbrechtlaan 138; 11 81 SA Amstelveen)

Hebt u vragen? Stuur ons dan een mail.