Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Transculturele burgerschapsvorming bij vorming en onderwijs

Ontmoeten van kwetsbaren en toekomstgericht Herdenken vanuit ons Indonesisch koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog

Ontmoeten van kwetsbare ouderen

Ontmoeten van kwetsbare ouderen vooral als ze oorlogsslachtoffer zijn geweest en met ze in dialoog gaan over ons koloniaal verleden en de Tweede wereldoorlog, is een van onze ontmoetingsactiviteiten. Daarnaast geven we gastlessen en culturele workshops zoals het spelen met Indonesische muziekinstrumenten angklungs. Ook gaan we het komend schooljaar de educatieve game Indische sporen over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis in klassen uitproberen. Hier gaan leerlingen in de Amstelveense synagoge in 2017 in dialoog met o.a. oorlogsslachtoffer Jules Schelvis.

Groepen acht leerlingen in de Bovenkerkse Urbanuskerk juli 2020
Herdenking koloniaal verleden in het Amstelveense Broersepark juni 2014

Amstelveens scholenproject: Ontmoeten & (Her)denken

Met een tiental Amstelveense en Amsterdamse basisscholen hebben we  sinds 2013 transculturele ontmoetingsactiviteiten gehouden. Een van de huidige projecten is `Indische Sporen naar de toekomst’ zoals het muzikale theaterevenement `Oost ontmoet West’ op 25  september 2021. Dit kreeg een vervolg bij `West ontmoet Oost’ op 11 september 2022 in het Amstelveense Openluchttheater. Deze keer ook met scholieren van het Hermann Wesselink College die het toneelstuk Saar en Sarina – een vrije bewerking van Oeroeg van Hella Haasse – spelen over de gedeeltelijke geschiedenis met Indonesië. Onze stichting Ontmoeten & Herdenken werkt daarbij samen met de diversiteitsgroep van Stadsdorp Elsrijk

 

 

 

Samenwerking Stadsdorp Elsrijk en Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Herdenken van de Tweede Wereldoorlog

Herdenken van ons koloniaal verleden vanuit meerdere transculturele perspectieven vinden we belangrijk. In de periode 2012 – 2019 heeft basisschool de Cirkel het Indië-monument geadopteerd en was steeds aanwezig op de jaarlijkse Indiëherdenking op 14 augustus in het Amstelveense Broersepark. Daaraan vooraf gingen introductielessen met o.a. eerste generatie gastdocenten die de Japanse interneringskampen hebben meegemaakt.

Ard Diazoni oud-voorzitter van de Amstelveense IndiëHerdenking en Thea Meulders oud-voorzitter van de gastdocenten Zuid-OostAzië zijn belangrijke vertegenwoordigers van de eerste Indische generatie. Zij hebben tientallen jaren aandacht gevraagd voor het leed van oorlogsslachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië en de Bersiapperiode daarna.

Zij hebben de basis hebben gelegd voor dit deel van onze gedeelde geschiedenis met Indonesië waarop volgende Indische generaties via de Stichting Ontmoeten & (Her)denken aandacht vragen voor onze gedeelde relatie met Indonesië.

Zij staan hier samen in 2017 bij het Amstelveense Indiëmonument om leerlingen van groepen acht van Amstelveense basisscholen te informeren over de symboliek van dit mooie monument. (zie foto hierboven)

Onze werklocatie: huis Elsrijk

Als Stichting zijn we een netwerkorganisatie die met meerdere groepen projectgewijs samenwerken. Zo werken we in de regio Amstelveen samen met de diversiteitsgroep van Stadsdorp Elsrijk die zich primair met het welzijn van de wijkbewoners bezighouden. Daarnaast kan onze groep vrijwilligers ook regionaal en landelijk actief zijn waarbij we gebruik kunnen maken van huis Elsrijk en het Amstelveense Openluchttheater. 

Adres: Graaf Aelbrechtlaan 138; 11 81 SA Amstelveen)

Hebt u vragen? Stuur ons dan een mail.