Tentoonstelling Indische-Nederlanders

Op 7 april 2014 vond de tentoonstelling Aanpassen plaats in de centrale Bibliotheek van Amstelveen in het kader van het `ontmoeten van etnische groepen in Amstelveen. De tentoonstelling werd geopend door de toenmalige onderwijswethouder Herbert Raat bijgestaan door groep acht leerlingen van de Martin Luther Kingschool (nu Kindercampus King). De leerlingen zongen de Amstelveenrap, er werden toespraken gehouden door de voorzitter van de Stichting van het Indië-monument waarna de opening volgde.

Na deze druk bezochte bijeenkomst die werd opgevrolijkt door muziek kon iedereen de door de indische vereniging Nasi Hidjau opgezette bijeenkomst volgen. De tentoonstelling werd mogelijk door een bijdrage van de Theo Jansenstichting in Amstelveen. Het ligt in de bedoeling in de toekomst nog meer ontmoetingen met Amstelveense etnische groepen te organiseren zoals Japanner, Indiërs, Indonesiërs, Syrische vluchtelingen en religieuze groeperingen.
Dit kan o.a. op de jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag.

 

Geef een reactie