19de Dialoog Nederland Japan Indonesië

Het scholenproject Ontmoeten & Herdenken maakt deel uit van een landelijk netwerk met o.a. de Stichting Dialoog Nederland – Japan – Indonesië.

Er is sinds enkele jaren een goede samenwerking gegroeid waarbij we als vrijwilliger onze medewerking verlenen aan hun onderwijsproject en het organiseren van de jaarlijkse Dialoogcongres Nederland – Japan – Indonesië. Het thema dat ons bindt is de Tweede Wereldoorlog in Azië en het feit dat er veel mensen oorspronkelijk afkomstig uit Indonesië (Indische-Nederlanders en Indonesiërs) en Japanners (voornamelijk expats) in onze gemeente wonen. Deze groepen hebben een gezamenlijk verleden en het feit dat wij nu in Kleurrijk Amstelveen met elkaar samenleven is ook iets wat onze jeugd  aangaat.

Een deel van de oudere generatie die als slachtoffer of anderszins de oorlog heeft meegemaakt heeft zich inmiddels verzoend met de voormalige Japanse bezetter zoals gastdocent Nora Valk. Anderen zijn nog bezig met het verwerken van het oorlogstrauma en de volgende generaties wil er meer over weten. Vandaar onze directe betrokkenheid met de organisatie van dit landelijke dialoogcongres waar Nederlanders, Japanners en Indonesiërs uit verschillende generaties met elkaar in dialoog gaan. Dit is een burgerinitiatief en staat los van de politieke relaties tussen de betrokken landen. Vandaar dat een Japanse burger uit het bestuur van de NJI (Yukari Tangena en Rob Sipkens) op de Amstelveense Indië herdenking in 2016 voor het eerst bloemen mochten legen bij een oficiële Indië herdenking. Het laatste congres werd georganiseerd in Utrecht op 6 juni 2016 waarvan een verslag is gemaakt. Het volgende congres is op zaterdag 9 september in Bussum waar deze keer vooral Indonesische vrouwen centraal zullen staan.

Geef een reactie