Schoolactiviteiten in 2017

Eind 2017 hebben 5  basisscholen meegedaan aan de derde fase actie voor Aleppo.

In 2018 kunnen andere scholen ook nog meedoen aan de vierde fase in november / december 2018.

Wie meedoet krijgt informatie in de vorm van een poster, een powerpoint met een voorbeeldles op video toegestuurd. De tassen worden opgehaald i.s.m. het Syrische comité.

In 2016 hebben de scholen met hun bovenbouwklassen mee kunnen doen aan de volgende leeractiviteiten:

Verder hebben scholen in 2017 meegedaan aan:

  • de speurtochten Tweede Wereldoorlog in Elsrijk en Randwijck . Op  6 mei werd de speurtocht voor volwassenen gelopen en op 19 juni zullen twee klassen groep acht van de Sint Jozefschool  als pilot de speurtocht lopen met voor- en naprogramma.
  • Gastlessen over de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen, Amsterdam en / of Nederlands-Indië (april, mei, juni 2017): de gastdocenten die begeleid worden vanuit het scholenproject zijn ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog: Nora Valk, Tjaco La Lau, Thea Meulders over Nederlands-Indië en Mart Benders, Rob Veeneman en Will Couturier over Amstelveen. Zij geven o.a. lessen op Montessorischool de Linde in de Lindenlaan in week 19.
  • de leskisten Ontmoeten en Herdenken met circuitspelen voor in de klas. De leskisten kunnen op afspraak voor een bepaalde tijd geleend worden. De leskisten bevatten vooral doe-spelen op het gebied van kinderfilosofie en het ontmoeten van andere culturen en religies. Zo zijn er 3 denktafels voor filosoferen, werken met dilemma’s en waarden. In juni worden de leskisten door basisschool de Linde geleend.

Andere plannen voor het nieuwe schooljaar in 2018 zijn:

  • Bezoek aan de militaire voertuigen van Keep them Rolling in Bovenkerk met opdrachten eind juni / juli o.a. Willem Alexanderschool.
  • de Ontmoetings- en Herdenkingsdag in de Urbanuskerk van Bovenkerk en het Broersepark wordt een jaar uitgesteld vanwege de oprichting van de nieuwe stichting Ontmoeten & (Her)denken van de gemeente Amstelveen. We hopen deze in mei / juni 2018 voor de 4de keer uit te voeren.
  • Bezoek aan de tempel van de vrijmetselaars eind september 2018  met een voorbereidingsles en gastdocent in de klas.
  • Vernieuwing van de speurtochten Elsrijk en Randwijck

 

Geef een reactie