20ste dialoog Nederland-Japan-Indonesië

Op 9 september 2017 was de 20ste Dialoogconferentie Nederland-Japan-Indonesië. Deze werd verzorgd door de Stichting Dialoog Nederland-Japan-Indonesië. De reden dat we samenwerken met de NJI is dat hun doelen en werkwijze over de Tweede Wereldoorlog in Azië overeenkomen met die van ons scholenproject. Onze verbondenheid met de Indië-herdenkingen en het doorbreken van het vijandsdenken na meer dan 70 jaar tussen de drie landen die eens elkaars oorlogsvijanden waren, bracht ons sinds 2014 bij elkaar. Ook was de NJI bezig met onderwijsprojecten. Dit resulteerde o.a. in de lesbrief van de voormalige penningmeester André Schram over zijn vader die in een gevangenkamp in Japan heeft gezetten. De voorzitter Yukari Tangena en penningmeester Rob Sipkens hebben in 2016  en het echtpaar Muraoka in 2017 hebben als verzoeningsgebaar bloemen mogen leggen tijdens de jaarlijkse Indië-herdenking in het Amstelveense Broersepark. Ook heeft Yukari Tangena een keer een gastles verzorgd in de lesbus Wereldexpress toen die in 2016 in het Amstelveense Stadshart stond.

Hun verzoeningsactiviteiten stimuleerden ons tot de lesbrief `tussen Haat en Verzoening’ waarbij met hulp van de KLM videoclub 3 voormalige geïnterneerden interviewden uit de Japanse concentratiekampen. Zo konden de leerlingen ervaren waarom bepaalde mensen bleven volharden in hun haat tegen de japanners (omdat ze elke dialoog met individuele Japanners daarna uit de weg gingen)  en anderen niet vanwege hun naoorlogse contacten met Japanners.

Edu Dumasy mocht een overzicht van de dialoogactiviteiten geven van de NJI op deze conferentie en hij heeft alle zes gespreksleiders in samenwerking met het IOFC  in Den Haag op 20 juli. Yukari Tangena heeft op aangrijpende wijze namens de burgers van Japan en de NJI haar excuses aangeboden aan de aanwezige Nederlanders en Indonesiërs voor het leed dat haar landgenoten hun hebben aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De twee vorige dialoogconferenties waarbij wij als scholenproject met enkele vrijwilligers onder meer als gespreksleider betrokken waren, speelden zich af in Voorburg, en Utrecht en deze keer in een kerk Bussum waar voldoende ruimte was vooral voor de gespreksgroepen die in het middaggedeelte plaats vonden. Er is een Nederlandstalig en Engelstalig  verslag van deze dag gemaakt met alle toespraken en video’s.

 

Geef een reactie