Vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag

Op donderdag 5 juli 2018 werd met groepen acht klassen van basisscholen de Westwijzer en de Omnibus de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag gehouden in de inmiddels afgebrande Urbanuskerk van Bovenkerk. We werden daar ontvangen door Pastoor Jongerden en pastor Eugéne Brussee en koster Edwin Barentsen.  39 Vrijwilligers hebben een interactief programma met 18 hotspots opgezet waarbij voor het eerst een routeboekje werd gebruikt naar voorbeeld van de Lesbus Wereldexpress. Deze laatste mobiele tentoonstelling is opgeheven en overgegaan naar het vrijheidsmuseum met een tentoonstelling over de Joodse holocaust. Daarom is als pilot nu geprobeerd om het oude concept van informatiekramen met thema’s over Ontmoeten en Herdenken te combineren met een opdrachten die in koppels werden gemaakt. Voor het eerst deden de organisaties Keep them Rolling en het Aalsmeerse crashmuseum mee en een jonge islamitische imam Mohamed akhari.

Morgenprogramma: 11.30 – 12.00 u.

  • Plenaire bijeenkomst

  • Circuitmodel 5 hotspots.

11.30 – 12.00 u.: in de Urbanuskerk
Plenair:
- Welkom door Karin
- Opening en introductiewoord door Nora Valk
- Officiële opening door de Kinderburgemeester
- Vlagceremonie met Ard Diazoni en kinderburgemeester en kaars aansteken door pastor Eugéne Brussee
- Informatie over de Urbanuskerk (pastoor Jongerden)
- Interreligieuze ontmoeting met christenen en moslims: opening gebed, tonen Heilige boek (Bijbel en Koran) en Gulden Regel.
- Zingen van de Herdenkingsrap (alle leerlingen zingen het refrein en 6 vertegenwoordigers rappen de teksten). Op een scherm is de tekst te volgen.
- Instructie over de hotspots (Karin)

Morgenprogramma: 11.30 – 12.00 u.: in de Urbanuskerk

Circuitmodel van 7 hotspots

Ontmoeten van monotheïstische religies

Hotspot 1: Godsdienst algemeen / jodendom
Joke Jongejan en Karin Dumasy
Hotspot 2: feestdagen in het katholicisme (glas-in-lood-ramen): Kerstmis, Pasen, Pinksteren
Pastor Brussee en Pastoor Jongerden
Hotspot 3: drie feestdagen in de islam (Mohammed Akkari en Gert-Jan Wijnands?)

Gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen en Nederlands-Indië

Hotspot 4: Tweede Wereldoorlog in Amstelveen: Bombardementen/ vliegtuigcrashes
Bombardement in de Charlotte de Montpensierlaan in aanwezigheid van oorlogsoverlevenden Will Couturier en Rob Veeneman bijgestaan door Ria de Nooij en Juliette Pierens )
Hotspot 5: Bovenkerk en de Urbanuskerk in de Tweede Wereldoorlog (Paul Betgem en Arie Dekker en Trees Buskerman)
Hotspot 6: tijdlijn de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (Nora Valk, Jetty Heemskerk en Ellen Querido)
Hotspot 7: Keep them Rolling Leo Kattevilder bijgestaan door Fokko de Haas en Ed Witte.
Noordammerweg 32 (6 min lopen)

7a: Voertuigherkenning
7b: Opdracht: geallieerden en Canadese bevrijders
7c: Varende en rijdende voertuigen
7d: Vliegtuigherkenning Tweede Wereldoorlog
7e: andere voorwerpen uit de oorlog
Middagpauze buiten de kerk op veldje.

Middagprogramma: 13.00 – 14.30 u.

  • Circuitmodel van 11 hotspots.

Oorlogsgebeurtenissen (1WO2)

Hotspot 8: oorlogsmonument en verzet in Amstelveen (Mart Benders en Paul Betgem van onderzoeksgroep Tweede Wereldoorlog in Amstelveen)

Hotspot 9: voorwerpen wo2 (Hugo v.d. Kooij en Frank Kuiper van Amstelveen-Oranje)

Hotspot 10: communicatieapparatuur uit de Tweede Wereldoorlog (Fokko de Haas en Rick Francke van het crashmuseum)

Hotspot 11: onderduiken en Jodenvervolging (Anneke Bulk en Ria de Nooij)

Hotspot 12: de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen (Vereniging Historisch Amstelveen: Annemieke Brouwer, Guus Lindeman en Jan Jaap Mellegers).

Korte drankpauze: Karin Dumasy en Riek Jansen

Hotspot 13: Indië monument (Thea Meulders)

Hotspot 14: Verzoening tussen 3 voormalige oorlogsvijanden: Indonesië, Japan en Nederland (Nora Valk en Jettie Heemskerk)

Hotspot 15: oorlogen nu in het Midden-Oosten: naam kalligraferen in Arabisch en Hebreeuws (Syrische vluchtelingen Karam Kanho)

Ontmoeten van levensbeschouwingen

Hotspot 16: Taoïsme als oosterse levensbeschouwing: Tao-oefening gericht op innerlijke kracht (René Goris)

Hotspot 17: westerse esoterische levensbeschouwingen (Reinout Spaink en Helga brouwer)

Hotspot 18: Creatieve hotspot: tekenen van Yin en yang (Gert-Jan Wijnands)

Evaluatie

Door de aanvankelijk te verwachtte slechte weersomstandigheden werd het middagprogramma in de Urbanuskerk gehouden wat de uitvoering minder aantrekkelijk maakte voor de leerlingen.

Zowel het morgen- als het middagprogramma werden in de Urbanuskerk van Bovenkerk uitgevoerd ondanks het mooie weer buiten. Via dit verslag kan een indruk worden gekregen van het verloop van het programma.

Er is een evaluatierapport gemaakt en ook de leerlingen van de Omnibus hebben het geëvalueerd en aanbevelingen werden geformuleerd. Hopelijk dat de gemeente volgend jaar ook het belang van deze jaarlijkse Ontmoetings- en herdenkingsdag voor de schooljeugd inziet. Voor het eerst sinds 2013 waren er geen ambtelijke vertegenwoordigers aanwezig. De betrokkenheid van onze oude burgemeester werd node gemist. Maar dank zij de medewerking van de schoolbesturen Amstelwijs, Amstelland en de herdenkingsorganisaties Amstelveen Oranje en ook de Stichting Herdenking Gevallenen in Nederlands-Indië kon het toch doorgaan.

De vraag is of het beleid van oude burgemeester Mirjam van `t Veld om dit een structurele Herdenkingsdag te maken met telkens 3 nieuwe scholen vanaf volgend jaar gecontinueerd zal worden.

Geef een reactie