Eerste herdenking bij het Amsterdamse Monument Indië Nederland

Op 16 en 18 oktober 2018 werd er voor het eerst een herdenking over Indië gehouden bij het oude Van Heutszmonument, sinds 2004 veranderd in het Monument Indië Nederland als gevolg van de maatschappelijke kritiek. De primeur hadden twee klassen van brugklasleerlingen van het naburige Amsterdams Lyceum.  Bij deze gelegenheid werden alle slachtoffers herdacht van de koloniale oorlogen in het voormalige Nederlands-Indië. Hier een impressie met beelden en een korte en uitgebreide video over deze herdenking bij het monument en de daarna volgende interreligieuze viering in de Willem de Zwijgerkerk met tot slot gesprekken in vier dialooggroepen over het thema Herdenken.

Aan de gemeente wordt voorgelegd om net als in Amstelveen hier een jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag te houden met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Deze herdenking werd georganiseerd door de Stichting Dialooginactie in samenwerking met vrijwilligers van het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken.

 

De oud-voorzitter van de Stichting Herdenking Gevallen en Slachtoffers van Nederlands-Indië in Amstelveen Ard Diazoni, vertelde de leerlingen hoe deze Indië-organisatie in 1998 het gemeentebestuur van Amsterdam verzocht heeft om het oude van Heutszmonument te behouden waarvoor plannen waren om het af te breken. Van het organiseren van een Indië Herdenking voor volwassenen is hier nooit iets terecht gekomen.

Het is dan ook gedenkwaardig dat er nu voor het eerst een sobere herdenking voor scholieren werd gehouden ter herinnering aan alle oorlogen in Nederlands-Indië, ook die van de dekolonisatieoorlog (politionele acties) na 1945. Tijdens deze pilot werden de slachtoffers van alle oorlogen in Nederlands-Indië / Indonesië herdacht met één minuut stilte. Daarna gingen de leerlingen in dialoog met elkaar in de Willem de Zwijgerkerk over `Geloven en Herdenken’.

Op deze manier werden de twee thema’s Ontmoeten (van Indische oorlogsslachtoffers en protestantse gelovigen) en Herdenken (van de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam en het voormalig Nederlands-Indië) gerealiseerd.

Dorine Keus van de Willem de Zwijgerkerk vertelt over het kerkgebouw en de dienst die protestantse christenen er houden.
Ard Diazoni vertelt als oorlogsoverlevende in Nederlands-Indië over de achtergronden van dit Monument Indië Nederland.
Onder leiding van een gespreksleider en een Indië / Indonesië ervaringsdeskundige gaan leerlingen van het Amsterdams Lyceum in dialoog met elkaar over `Geloven en Herdenken’. Er waren vier personen die daadwerkelijk de oorlog in Indië hadden meegemaakt en zich verspreid hadden over de tafels.

 

Geef een reactie