Uitgangspunten stichting Ontmoeten & (Her)denken

Transculturele benadering

Vanuit een open leefhouding pendelen tussen en leren van andere culturen

Maar stel wel je grenzen

Onze doelgroepen zijn
leerlingen van scholen,
bewoners van verzorgingshuizen,
wijkbewoners en toeschouwers bij muziekevenementen

model

Integrale benadering

Meervoudige perspectievenbenadering

Vorming

We combineren muziek en (Indische) familieverhalen

Flyers bij muziekevenementen

Verzroginghuis Torendael

Activiteiten verzorgings- en buurthuizen

Verzorginghuis Torendael

Indische familieverhalen in buurthuizen

kerstviering

Kerstviering met Japanse koormuziek en angklungs