Duurzaam samenleven, betreft het samenwonen in een stabiele samenleving waarbij elk individu ondanks alle verschillen de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen in harmonie met zijn omgeving.Samenleven in een Kleurrijke Samenleving heeft te maken met iemands levensstijl- of levenskunst waarmee hij zich in en tussen andere (sub)culturen beweegt in een steeds pluriformer wordende samenleving. Het Centraal bureau voor de Statistiek verwacht dat in 2016 70.000 nieuwe asielzoekers in Nederland zich als inwoner zullen inschrijven. In totaal komen er 240.000 immigranten. Daartegenover staan 151.000 emigranten. In 2035 telt Nederland naar schatting 18 miljoen inwoners.

Duurzaamheid heeft betrekking op processen op langer termijn.
Het heeft te maken met zowel externe ontwikkelingen in de leefwereld van het kind als interne ontwikkelingen van zelfzorg dat aansluit bij zijn persoonlijke maatschappelijke vorming en zijn welbevinden.

Essentieel voor het project is om in het kader van duurzaamheid de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Dat doen we door aan te sluiten bij hun:
– Sociale leefwereld: het gezin, familie, vrienden, hobbyclubs, medeburgers
– Fysieke leefwereld: de wijk en de gemeente Amstelveen, de wereld
– Culturele leefwereld: muziek en de beeldcultuur uit de digitale wereld
– Het inzetten via de eigen innerlijke kracht.

Verder spelen bepaalde waarden een rol om de duurzaamheid te vergoten. We onderscheiden de volgende: betrouwbaarheid, eerlijkheid, oprechtheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Uiteindelijk zijn de verschillende leerarrangementen de leerlingen erop gericht om de jeugd nieuwe kennis en existentiële ervaringen op te laten doen: co-creatie. Zo kunnen we bijdragen aan de algemene vorming en een persoonlijk waardenkader om zo de Betrokken Zelfredzaamheid van de leerlingen te vergroten.

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina


Facebook


Twitter


Youtube

Duurzaamheid in de fysieke leefwereld en culturele leefwereld – ook wel omgevingseducatie genoemd – is belangrijk. Inhoudelijk zullen andere Amstelveense organisaties zoals de NME (Natuur en Milieu Educatie), de muziekschool en de twee musea houden zich daarmee bezighouden.
Wij zullen ons in dit scholenproject in het kader van ontmoetingsonderwijs en burgerschapsvorming ons vooral richten op Sociale Duurzaamheid.