Naast de Indische achtergrond vonden we ook inspiratie bij een aantal filosofen en pedagogen die zich uitlaten over duurzaam samenleven. De filosofische doordenking was voor ons erg belangrijk door de denkbeelden van een tiental filosofen en pedagogen uit zowel de westerse als niet-westerse wereld. Zij inspireerden ons tot bepaalde denkkaders en begrippen die een nadere invulling gaven aan ons doel om de leerling tot een kritisch, empathisch burger te vormen, die zich betrokken en zelfredzaam toont. Dit is voor ons de voorwaarde om tot duurzaam samenleven te komen in een democratische rechtsstaat.

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina

Daarom willen we allereerst ingaan op het gedachtegoed van een achttal inspirerende filosofen en pedagogen waarop we onze heemkundige leerarrangementen baseren. De inspirators aan de linkerzijde zijn meer gericht op sociale emancipatie en systeemkritiek (kolonialisme, nazisme, consumptief neo-liberale samenleving) en de inspirators aan de rechterzijde op vorming en dialogen tussen personen en andersdenkenden.