In het scholenproject streven we een mondiale benadering na vanuit de gedachte: 1 WO2. Onze eerste invalshoek was wel eerst de Tweede Wereldoorlog in Azië maar we kwamen steeds meer tot het besef dat die oorlogen in Europa maar ook in het Caribisch gebied verbonden waren met elkaar. Zo hadden de oorlogsvijanden Duitsland, Japan en Italië een verbond met elkaar gesloten. Hieronder in het blauw de geallieerde gebieden die bij de oorlog betrokken waren.

We vinden het belangrijk dat er betrokkenen bij de Tweede Wereldoorlog van de eerste dan wel de tweede generatie hun persoonlijke verhalen in de klas komen vertellen. Dit raakt de leerlingen en iemand van buiten de klas kan een blijvende indruk bij de leerlingen achterlaten. Maar we vinden het ook belangrijk dat zo’n persoonlijk verhaal ingekaderd wordt.

Vandaar dat we met een Cultuurtijdlijn de leerlingen vantevoren de periode van de tijdlijn laten aanduiden. Ook een wereldkaart is belangrijk om de verschillende oorlogsgebieden aan te duiden: voor ons Europa/ Amstelveen, Azië/ Nederlands-Indië en daarnaast Suriname en het Caribisch gebied.
In het scholenproject betreft het herdenken het kennis nemen van en het zich inleven door de leerlingen van de situatie van bejaarde inwoners uit Amstelveen die de Tweede Wereldoorlog in Europa dan wel Azië hebben meegemaakt. Het vormt een moreel ijkpunt voor het `vieren van vrijheid’ waar wij Nederlanders zowel in Duitse bezettingstijd in Nederland als tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zo naar verlangd hebben. `Nooit meer oorlog’ is een streven waar kinderen over kunnen nadenken in de context van de huidige tijd van vluchtelingenstromen als gevolg van oorlog- en/ of dictatoriale geweldsituaties.
En daarbij proberen we lessen te trekken uit het verleden vanuit het motto dat bij de leerarrangementen regelmatig terugkomt: `vanuit de lessen van het verleden vieren van Vrijheid’. Aanleiding kunnen de zeven herdenkingsmonumenten in Amstelveen zijn die deel uitmaken van de eigen leefwereld van de jeugd.

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina

Alleen al omdat de herdenkingsmonumenten deel uitmaken van de leefwereld van de leerlingen is het belangrijk dat er aandacht aan de historische betekenis wordt besteed.
Maar er is nog een andere reden. Wij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor de geschiedenis van Amstelveen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door feiten en persoonlijke verhalen van oorlogsoverlevenden te laten vertellen leren de leerlingen zelfstandig na te denken en zich in te leven in mensen die de verschrikkingen van een oorlogssituatie hebben meegemaakt. Vandaar dat we in samenwerking met Stadsdorp Elsrijk een speurtocht `Tweede Wereldoorlog in Elsrijk’ hebben ontwikkeld. Plannen zijn er om die uit te breiden naar Randwijck en naar het dorp Bovenkerk. Ook de oorlogssituatie in Amstelveen is belangrijk om behandeld te worden vanwege de bijzondere positie in de Tweede Wereldoorlog nabij Schiphol (Duitse militaire basis), Amsterdam (met zijn Jodenvervolgingen) en het grote aantal NSB’ers onder de bewoners. (15 % stemde in 1935 op de Nationaalsocialisten). Daarvoor hebben we een speurtocht Elsrijk ontwikkeld en met drie klassen van de Roelof Venemaschool in 2016 gelopen.
We streven vooral een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog na vanuit een holistisch kader door het in tijdlijnen te zetten, namelijk die van de geschiedenis van de mensheid in een Cultuurtijdlijn en de Amstelveense Nieuwkomerscanon.