Herdenking bij Monument Indië-Nederland

Op 16 oktober 2018 vond de eerste herdenking plaats bij het Monument Indië-Nederland, het oude van Heutszmonument door leerlingen van het Amsterdams lyceum. Een samenwerkingsproject van de stichting Dia en educatieproject Ontmoeten & (Her)denken.

Eerst werd informatie gegeven over de achtergronden van dit project door Ard Diazoni. Hij was in 1998 voorzitter van de Indiëherdenking in Amstelveen en heeft ervoor gezorgd dat het monument niet zou worden afgebroken maar dat de naam in 2004 veranderd werd in het monument Indië-Nederland. Tevens werden er allerlei veranderingen aan het monument aangebracht.

Sinds 2004 zijn er geen activiteiten meer bij het monument verricht. Vandaar dat we de Stichting Dialoog in Actie samen met het educatieproject Ontmoeten en (Her)denken voor het eerst een herdenking met de schooljeugd hebben georganiseerd dat ook op video is vastgelegd. Mogelijk maakt de gemeente Amsterdam er een jaarlijkse traditie van in het kader van het project `Gedeeld Verleden’ waar wethouder diversiteit Groot Wassink aan werkt.

De leerlingen van het Amsterdams lyceum bij de herdenkingsplechtigheid met informatie en één minuut stilte bij het monument Indië Nederland

De leerlingen lezen de tekst mee op papier die op de plaquette staat van het monument uitgesproken door organisator Joke Jongejan.

De leerlingen luisteren naar het verhaal van diaconaal werker Dorien Keus van de Willem de Zwijgerkerk over de protestantse viering.
In dialoog bij elkaar met eerste generatie Indische senioren en bejaarden over Herdenken Geloven w.o. Madelien Krips en Jetty Heemskerk die vertelde over haar boek `Kind van Indië over haar ervaringen als kin in een Japans interneringskamp.