Betrokken zelfredzaamheid

Betrokken zelfredzaamheid betreft het ontwikkelen van een eigen levenskunst zodat je in staat bent om voor jezelf te zorgen in verbondenheid met mensen uit je eigen leefomgeving en andere m.n. kwetsbare sociale groepen

Met dit scholenproject willen we in overeenstemming met het beleid van de overheid Betrokken Zelfredzaamheid bij de jeugd stimuleren ten behoeve van Duurzaam Samenleven in `Kleurrijk Amstelveen’. Op deze wijze willen we de leerlingen stimuleren tot kritische empathische burgers.

Betrokkenheid heeft te maken met het inzetten van je psychische vermogens voelen, denken en willen ofwel individuatie, socialisatie en conatie. Betrokkenheid omschrijven we als het zich verbonden voelen en het zich inspannen voor het behoud van de fysieke (natuur) en sociale duurzaamheid van de leefomgeving ( je familie, je wijk, de gemeente Amstelveen, je land en je relaties met de wereld).

jezelf-en-wereld_png
Vandaar dat het belangrijk is dat je jezelf vanuit een intrinsieke betrokkenheid je jezelf vanuit de leefwereld van je familiegeschiedenis en je leefwereld verbindt met de buitenwereld. `Betrokkenheid’ omschrijven we dan ook als het zich verbonden voelen en het zich inspannen voor het behoud van de fysieke (natuur) en sociale duurzaamheid van de leefomgeving ( de familie, wijk, gemeente Amstelveen en de relaties met de wereld).

Dan doen we via twee thema’s: Ontmoeten van sociale groepen en het Herdenken van de Tweede Wereldoorlog met als doel het Duurzaam Samenleven te bevorderen waarbij geen sprake is van discriminatie.

Zo willen we de leerlingen de gelegenheid geven om vertegenwoordigers van de volgende sociale groepen te ontmoeten:

  • Kwetsbare groepen (bejaarden, vluchtelingen, zigeuners, homoseksuelen (LHBT))
  • Religieuze en levensbeschouwelijke groepen (monotheïstische religies joden, christenen moslims en esoterische stromingen zoals vrijmetselaars, theosofen en rozenkruisers)
  • Etnische groepen en nationaliteiten (Japanners, Indiërs, Indische-Nederlanders / Indonesiërs, Syriërs, Irakezen enzovoorts)

In wezen gaat het dus om verbondenheid met mensen in je eigen leefomgeving.

samengesteld-1

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. Zelfredzaamheid voor leerlingen houdt in dat zij zich tijdens het dagelijks leven nu en in de toekomst kunnen redden.

Wat de toekomst ons brengt en welke vaardigheden je voor de nieuwe beroepen nodig hebt is ongewis maar allerlei studies laten zien dat het in elk geval de volgende vaardigheden betreft:

a. Kritisch creatief denken om problemen te analyseren en op te lossen

b. Dialogiserend communiceren om samen te werken

c. Co-creatie om nieuwe kennis en existentiële ervaringen op te doen

d. Mediawijsheid en digitale vaardigheden

 

In de filosofie ziet men het oude Griekse idee van `het Goede leven’ steeds meer als levenskunst. Maak van je leven een kunstwerk is dan het ultieme doel van ieders leven (Foucault). Dit verbinden we met de Kleurrijke Samenleving waarbij van elke burger een zekere flexibiliteit van transcultureel denken en handelen wordt verondersteld willen we Duurzaam kunnen Samenleven met mensen van uiteenlopende achtergronden.

Dat is een nobel streven tot een kritisch empathisch burger dat we met dit scholenproject bij de leerlingen nastreven in het kader van burgerschapsvorming.

Betrokken zelfredzaamheid omvat aldus  het ontwikkelen van een zodanige eigen levenskunst zodat je in staat bent om nu en in de toekomst voor jezelf te zorgen in verbondenheid met de mensen in je leefomgeving.

softskills