Wo 2 in Europa

Van Herdenken naar Vrijheid

In het scholenproject proberen we aandacht te geven aan de Tweede Wereldoorlog in alle belangrijke gebieden van de wereld.  We willen dat de slachtoffers en het leed mondiaal herdenken maar vooral willen we dat de leerlingen zich inleven van de situatie van de bejaarde inwoners uit Amstelveen die de Tweede Wereldoorlog  hebben meegemaakt. Het vormt zo een moreel ijkpunt voor het `vieren van vrijheid’ waar wij Nederlanders zowel in Duitse bezettingstijd in Nederland als tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zo naar verlangd hebben. `Nooit meer oorlog’ is een streven waar kinderen over kunnen nadenken in de context van de huidige tijd van vluchtelingenstromen als gevolg van oorlog- en / of dictatoriale geweldsituaties. Vandaar ook onze actie `een tas voor Aleppo’ voor oorlogskinderen in Syrië.motto-verleden-vrijheid-copy

En daarbij proberen we lessen te trekken uit het verleden vanuit het motto dat bij de leerarrangementen regelmatig terugkomt:  `vanuit de lessen van het verleden vieren van Vrijheid’. Daarom werken we samen met Amstelveen Oranje samen waarbij we elke lustrumjaar vanaf 2015 `het vieren van vrijheid’ centraal stellen. Zo heeft Amstelveen Oranje in juni 2015 het tegeltjesproject gehad waarbij de leerlingen ieder een tegel naar eigen ontwerp over vrijheid mochten vorm geven. Daarvoor kwam de burgemeester zelfs met een legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog naar het Stadshart. Daar is nu een tegeltjesmuur waar alle tegels permanent zijn tentoongesteld.

Leefwereld

Alleen al omdat de herdenkingsmonumenten deel uitmaken van de leefwereld van de leerlingen is het belangrijk dat er aandacht aan het Herdenken wordt besteed.

20150430-synagoge-jj-57-copyWij vinden het belangrijk dat er ook aandacht is voor de geschiedenis van Amstelveen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door feiten en persoonlijke verhalen van oorlogsoverlevenden te laten vertellen leren de leerlingen zelfstandig na te denken en zich in te leven in mensen die de verschrikkingen van een oorlogssituatie hebben meegemaakt. Vandaar dat we in samenwerking met Stadsdorp Elsrijk een speurtocht `Tweede Wereldoorlog in Elsrijk’ hebben ontwikkeld. Plannen zijn er om die in 2017 uit te breiden naar Randwijck en naar het dorp Bovenkerk in 2018.

De oorlogssituatie in Amstelveen is belangrijk om behandeld te worden vanwege de bijzondere positie in de Tweede Wereldoorlog nabij Schiphol (Duitse militaire basis), Amsterdam (met zijn Jodenvervolgingen) en het grote aantal NSB’ers onder de bewoners. (15 % stemde in 1935 op de Nationaal-socialisten). Daarvoor hebben we een speurtocht Elsrijk ontwikkeld en met drie klassen van de Roelof Venemaschool in 2016 gelopen.

Op deze manier streven we naar een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog door vanuit een holistisch kader door het historisch-mondiaal te benaderen vanuit de geschiedenis van de mensheid in een Cultuurtijdlijn en de Amstelveense Nieuwkomerscanon.

ontmoetherdenkdag