Wat is (her)denken?

Herdenken is het stilstaan bij het verleden en daarbij na te denken over belangrijke gebeurtenissen ​over onvrijheidssituaties

Belangrijke onvrijheidssituaties in het verleden zijn het koloniaal verleden met de slavernij en de Tweede wereldoorlog

Gedeeld verleden van Nederland, Indonesië en Japan

Indië-monument Amstelveen

Jaarlijkse Indiëherdenking in het Amstelveense Broersepark op 14 augustus

Voeg je header hier toe

Overzicht gastsprekers en begeleiders scholieren

Jeugd en Herdenkingen in Amstelveen

Van Heutszmonument (1935 - 2007) tot Indië-Nederland monument

Indië-Nederland monument

Indië-Nederlandmonument: dekolonisatieherdenking voor de schooljeugd

Als educatieve stichting komen we voort uit de Amstelveense Indiëherdenking. De jaarlijkse Indiëherdenking is vooral op het verleden gericht van de Nederlandse slachtoffers, de educatieve activiteiten zijn meer toekomstgericht. Vandaar de focus op onderwijsactiviteiten voor de schooljeugd vanuit meervoudige perspectieven  (Nederland – Indonesië) en transcultureel (beleven meerdere culturele perspectieven).

Het nieuwe Indië-Nederland monument met nioeuwe kunstwerken met landschappen uit Indonesië

Opening van het van Heutzmonument door koningin Wilhelmina in 1935

Vier lezingen, muziekuitvoeringen en dialogen bij het Amsterdamse Indië-Nederland monument 2021 - 2022

Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument

De stichting Dialoog-in-Actie heeft samen met Ontmoeten en Herdenken vanaf augustus 2021 t/m mei 2022 vier dekolonisatie-evenementen uitgevoerd bestaande uit lezingen (van Huib Akihari en Edu Dumasy), angklungpresentaties als wandeltocht en publiekspresentatie (Dhroeh Nankoe en Lenie Landweer) en Dialogen (gespreksleiders van DIA). Op deze manier willen we vanuit het Nederlands en Indonesisch perspectief verschillende aspecten van het dekolonisatieproces in Indonesië belichten en in dialoog gaan.

Eerste dekolonisatieherdenking 16 augustus 2021

Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument

Vanaf 2018 heeft het  samenwerkingsverband Dialoog-in-Actie en Ontmoeten & (Her)denken met scholieren al herdenkingsbijeenkomsten gehouden bij het Amsterdamse Indië-Nederland monument. Als voormalig van Heutszmonument leek het een geschikte educatieve plek om aandacht te schenken aan ons koloniaal verleden met name de bloedige oorlog in Atjeh o.l.v. van Van Heutsz. Op 16 augustus werd hier ook de eerste openbare dekolonisatieherdenking gehouden die vooral veel door jongeren werd bezocht. Er was gelegenheid voor lezingen, gedichten, gamelanmuziek. Vertegenwoordigers van de 1ste Indische generatie Cisca Pattipilohy, van de 2de generatie Edu Dumasy en 3de generatie Lara Nuberg mochten daarna een gezamenlijke krans leggen. 

Educatieve wandeltochten voor scholieren herdenking Tweede wereldoorlog in Amstelveen (Elsrijk 2017 en Randwijck 2018)

PAULUSKERK WO2 wandeltocht wo2
wandeltocht wo2