Wat is (her)denken?

Herdenken is het stilstaan bij het verleden en daarbij na te denken over belangrijke gebeurtenissen ​over onvrijheidssituaties

Belangrijke onvrijheidssituaties in het verleden zijn het koloniaal verleden met de slavernij en de Tweede wereldoorlog

Gedeeld verleden van Nederland, Indonesië en Japan

Indië-monument Amstelveen

Jaarlijkse Indiëherdenking in het Amstelveense Broersepark op 14 augustus

- Van traditionele Indiëherdenking naar
- een inclusieve herdenking van ons gedeeld verleden voor de schooljeugd en
- naar dekolonisatieherdenking van ons gehele koloniale verleden

Overzicht gastsprekers en begeleiders scholieren

Jeugd en Herdenkingen in Amstelveen

Van Heutszmonument (1935 - 2007) wordt het Indië-Nederland monument in 2007: van praalmonument tot herdenkingssmonument

Indië-Nederland monument

Leerlingen van het Amsterdams lyceum

Indië-Nederlandmonument: dekolonisatieherdenking voor de schooljeugd

Het nieuwe Indië-Nederland monument met nieuwe kunstwerken met landschappen uit Indonesië in 2004

Het van Heutszmonument was een praalmonument voor de heldendaden van GG. van Heutsz die de kolonie Nederlands-Indië .

Vanaf 2018 hebben we daar een dekolonisatieherdenking met scholieren van het Amsterdams lyceum  gehouden.

Vanaf 2021 werd daar de eerste dekoloniserende herdenking gehouden voor volwassenen.

Opening van het van Heutzmonument door koningin Wilhelmina in 1935 als praalmonument

Het nieuwe Indië-Nederland monument als herdenkingsmonument in 2007

Vier lezingen, muziekuitvoeringen en dialogen bij het Amsterdamse Indië-Nederland monument 2021 - 2022

Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument

Vanaf augustus 2021 t/m mei 2022 werden lezingen en muziekpresentaties gehouden tijdens vier dekolonisatie-evenementen  i.s.m. Dialoog-in-Actie.

Eerste dekolonisatieherdenking 16 augustus 2021

Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument
Indië-Nederland monument

Vanaf 2018 heeft het  samenwerkingsverband Dialoog-in-Actie en Ontmoeten & (Her)denken met scholieren al herdenkingsbijeenkomsten gehouden bij het Amsterdamse Indië-Nederland monument. Als voormalig van Heutszmonument leek het een geschikte educatieve plek om aandacht te schenken aan ons koloniaal verleden met name de bloedige oorlog in Atjeh o.l.v. van Van Heutsz. Op 16 augustus werd hier ook de eerste openbare dekolonisatieherdenking gehouden die vooral veel door jongeren werd bezocht. Er was gelegenheid voor lezingen, gedichten, gamelanmuziek. Vertegenwoordigers van de 1ste Indische generatie Cisca Pattipilohy, van de 2de generatie Edu Dumasy en 3de generatie Lara Nuberg mochten daarna een gezamenlijke krans leggen. 

Educatieve wandeltochten voor scholieren herdenking Tweede wereldoorlog in Amstelveen (Elsrijk 2017 en Randwijck 2018)

PAULUSKERK WO2 wandeltocht wo2
wandeltocht wo2