Vanaf 2007 is er in samenwerking met de Amsterdamse Dialoog-in-Actie ervaring opgedaan met dialoogvormen en kinderfilosofie. Vanaf 2013 heeft de Amstelveense Indiëherdenking in een educatieproject opgezet waarin dialoogvormen en kennis over het koloniaal verleden in Nederlands-Indië aan elkaar gekoppeld wordt.

Vanaf juni 2021 tot juni 2024 wordt het project `Indische Sporen naar de toekomst’ uitgevoerd onder auspiciën van Dialoog-in-Actie meet als projectleider Edu Dumasy die dit project samen emt anderen heeft bedacht. Daarin wordt naast voornoemde leeractiviteiten ook cultuureducatie en digitalisering aan toegevoegd. In dit kader worden de volgende activiteiten ontwikkeld:

Game 'Indische Sporen'

Er is een game `Indische sporen’ in de maak die deel uitmaakt van een digitaal lespakket bedoeld voor zowel voor pabo-studenten als (in aangepaste vorm) voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs.

Omstreeks de zomervakantie 2022 dient deze educatieve game in demonstratievorm beschikbaar te zijn. Het doel is dat alle leerlingen in groepjes alle vragen beantwoorden die algemeen zijn en de politieke nationale ontwikkelen betreffen van alle tijdsperioden. Daarnaast zijn er over alle specifieke vragen over de maatschappelijke betekenis van bepaalde sociale groepen, familiegeschiedenissen en actuele thema’s.

In het schooljaar 2022 -2023 zal deze game uitgeprobeerd worden op tenminste twee scholen voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs en een pabo.

We zijn daarvoor in bespreking met enkele scholen zoals het Herman Wesselinkcollege in Amstelveen.

Deze website ontmoetenherdenk.nl dient ter ondersteuning van deze game die deeluitmaakt van een digitaal lespakket met een digitaal portfolio.

Pabo lespakket met Stagehandboek

Lerarenopleidingen worden een module aangeboden t.b.v. een minor of studiedagen waaruit ze een keuze kunnen maken aan leeractiviteiten.

Een van die activiteiten betreft een instructie hoe de studenten met de game `Indische Sporen’ en de 22 lesbrieven voor basisscholen als stage-opdracht om kunnen gaan. Daarvoor is een stagehandboek beschikbaar.

Voor de pabodocent is een docentenhandleiding beschikbaar om studenten te instrueren. Daarvoor dienen ze zelf enige deskundigheid te bezitten op het gebied van ons koloniaal verleden net met name de gedeeld relatie Nederland-Indonesië.