Met de stichting Dialoog-in-Actie als penvoerder worden we ingehuurd om delen van het project Indische sporen naar de toekomst te realiseren

Vijf producten Indische sporen naar de toekomst

In de periode juni 2021 – 2024 worden vijf producten uitgevoerd:

– Lesbrieven met informatie

– pabo stagehandboek

– Digitaal lespakket met een App

– Transculturele ontmoetingsdagen

– Landelijke samenwerking

banner geschiedenis

Product 1: Lesbrieven over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis.

 

We maken 18 tot 22 lesbrieven voor de bovenbouw basisschool over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis over tien tijdsperioden. Daarbij zijn er twee algemene lesbrieven en 10 vanuit zowel Nederlands als Indonesisch perspectief.

Product 2: Game 'Indische Sporen'

Er is een game `Indische sporen’ in de maak die deel uitmaakt van een digitaal lespakket bedoeld voor zowel voor pabo-studenten als (in aangepaste vorm) voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs.

Na de zomervakantie 2022 dient deze educatieve game in demonstratievorm beschikbaar te zijn. 

educatieve game app

Product 3: Pabo lespakket met Stagehandboek

We maken een een module voor lerarenopleidingen met educatieve activiteiten naar keuze in de vorm van een module.

Zo komt er een pabo-stageboek met aanwijzingen hoe de studenten stagelessen kunnen verzorgen met de game `Indische Sporen’ en de 22 lesbrieven voor basisscholen. Informatie, cultuurbeleving (gamelan, angklung en beeldende kunst) worden daarbij met elkaar geïntegreerd.

Voor de pabodocent is een docentenhandleiding beschikbaar waarbij onze projectmedewerkers ondersteuning kunnen bieden.

Product 4: Transculturele ontmoetingsdagen

Vanaf 2013 organiseren we op Amstelveense en Amsterdamse basisscholen transculturele ontmoetingsdagen met de groepen acht. De leerlingen ontmoeten dan bejaarde slachtoffers van onvrijheidssituaties van de tweede wereldoorlog uit de eigen woonplaats en uit het voormalige Nederlands-Indië. Dit doen we sinds 2021 ook voor volwassenen. Op 11 september 2022 organiseren we in een samenwerkingsverband met Stadsdorp Elsrijk en het Hermann Wesselinck college in Amstelveen West ontmoet Oost met Indonesische gamelan en angklungmuziek en leerlingen spelen dan een stuk over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis.

West ontmoet Oost 9 september 2022 Amstelveens Openluchttheater

Product 5: landelijke samenwerking

Sinds 2015 voeren we met een aantal lokale Indiëherdenkingen die zich met onderwijs bezighouden overleg in Utrecht. We wisselen ervaringen en documenten uit en ondersteunen elkaar bij lessen zoals we op scholen in Stichtse Vecht hebben gedaan en in Amsterdam. De coördinatie is in handen vanuit de stichting Ontmoeten & (Her)denken. Vanaf 2021 zijn dat Joan Snellen van Vollenhoven en Edu Dumasy. 

Onze integrale aanpak:

via educatie (digitale)kennis, cultureel erfgoed en dialoogvormen combineren