Dialoog in Actie voert het project `Indische sporen naar de Toekomst' uit.

Deze pagina over Indische Sporen is bedoeld voor belangstellenden om inzicht te krijgen in de vijf producten van het VWS/Cewin project `Indische sporen naar de Toekomst'. Deze zijn ontwikkeld o.l.v. Dialoog-in-Actie in de periode juni 2021 - juni 2024.

Daarnaast is er nog een pagina speciaal bedoeld voor docenten van basisscholen, voortgezet onderwijs en pabo's met verdere toelichtingen bij de producten.

Doel: Transculturele burgerschapsvorming

Tijdsperioden

Tijdesperioden waar onze module op betrekking heeft

Overzicht producten Indische Sporen naar de toekomst

Vijf producten Indische sporen naar de toekomst

In de periode juni 2021 - 2024 werden vijf producten uitgevoerd in het kader van het VWS-project collectieve

Indische en Molukse identiteit:

- Lesbrieven met informatie

- pabo stagehandboek

- Digitaal lespakket met de App `Indische Sporen'

- Zes transculturele ontmoetingsdagen

- Landelijke en regionale samenwerking op onderwijsgebied

Educatieve activiteiten van (digitale) kennis, cultuur en dialogen

Het doel van onze educatieve activiteiten die deels gedigitaliseerd worden is eht stimuleren van de transculturele persoonlijkheid met een transculturele identiteit die betrokken zelfredzaam is.

Daarvoor is nodig:

- Informatie en onderzoek naar onvrijheidssituaties: ons koloniaal verleden in vooral de Oost (Indonesië)

- Cultureel erfgoed van Oost, West en Zuid in de koloniale tijd


- uitwisselen van ervaringen in de vorm van dialogen

Onderwijsmodule bestaande uit oriëntatie-, culturele en kennisroute

De verschillende activiteiten bestaan uit:

1. Introductieles
2. App Indische Sporen
3. Indische familieverhalen
4. Lesbrieven
5. Culturele verwerkingsactiviteiten:

a.     Angklung

b.     Gamelan-pannelan khendang (trommels)

c.     Wajangpoppen

d.     Pentjak Silat

e.     Historische wandeltocht

6.     Dialogen uitvoeren

Downloaden van programma's

Product 2: App Indische Sporen

Lesbrieven als onderzoeksopdrachten

Product 3: Stageboek pabo

Stagehandboek voor de pabo: het stagehandboek valt uiteen in een oriëntatieroute, een culturele route en een kennisroute.

Product 4: Transculturele ontmoetingsdagen

De volgende zes ontmoetingsdagen zijn georganiseerd:

1. Workshop angklung spelen met Indisch familieverhaal in verzorgingshuis Buitenveldert in Amsterdam op 11 augustus 2021
2. Oost ontmoet West 1ste editie in september 2021 over mythische vogel Garuda met Indonesische en Indiase musici op 14 september 2021
3. West ontmoet Oost 2de editie toneelstuk “Oeroeg en Saar” en wayangvoorstelling over Republikeinse kampen. 
4. Transculturele kerstviering ‘Natal in de Polder’  op 17 december 2022. 
5. Culturele workshopdag op 14 maart 2023 op het Herman Wesselinkcollege 
6. Indisch verzorgingshuis Jatopa met angklungmuziek Melodi Bambu en Indisch familieverhaal in mei 2023.

Product 5: landelijke en regionale samenwerking

                               Sinds 2025 werken we landelijk en regionaal samen vooral met het educatieproject van de Stichtse Vecht

Transculturele ontmoetingsdagen

Verzorgingshuis Buitenveldert 2021

West ontmoet Oost 1ste editie 2021

West ontmoet Oost 2de editie 2022

Natal in de polder 2023

Herman Wesselink College

Workshops leerlingen HWC april en septembeer 2023

Indisch verzorgingshuis Jatopa 2023