Handleidingen voor docenten

Onderwijsmodule algemeen

Activiteiten:
1. Introductieles West ontmoet Oost
2. Handleiding voor de App Indische sporen
3. Indisch familieverhaal
4. Lesbrieven (in de vorm van kennisdialogen; zie dialoogvormenmap)
5. Culturele verwerkingsactiviteiten:
a. Angklung spelen
b. Gamelan-pannelan khendang (trommels)
c. Wajangpoppen
d. Pentjak Silat
e. Historische wandeltocht
6. Dialogen uitvoeren

Culturele verwerkingsactiviteiten

Dialogen