Kleurrijk communiceren

 

Zoals op de Griekse Agora en de Javaanse leerlingentuin gevarieerde gesprekken plaats vonden, zo willen we in de Transculturele Ontmoetingsruimte ook ruim baan geven aan allerlei vormen van dialogen. Een dergelijke afwisseling verhoogt de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen. In de periode 2007 – 2013 verdiepten we ons daarin samen met vrijwilligers van de Amsterdamse Stichting DIA. We onderzochten het verder via trainingen van een drietal kinderfilosofen van het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland, via het bezoeken en zelfs het organiseren van (inter)nationale kinderfilosofie conferentie (2014) van de Europese kinderfilosofie-organisatie Sophia. Daarbij ontdekten we dat elke dialoogvorm zijn eigen merites heeft om als zoektocht tot waarheidsvinding te komen. Gesprekken met leerkrachten en leerlingen leidden uiteindelijk tot een eigen model met een overzicht van de belangrijkste gespreksvormen.

Elk van de dialoogvormen kwam overeen met een vorm van waarheidsvinding die we in verschillende filosofische stromingen en benaderingen zijn terug te vinden.

Zonder verdere uitwerking die een verdere publicatie nog wordt uitgewerkt, presenteren we dit model:

151120-kleurrijk-communiceren_rond_tekst