Lesbrieven

 Leerarrangementen en lesbrieven

Een leerarrangement bestaat uit tenminste een basisles, een  of meerdere gastlessen van ervaringsdeskundigen, doe-oefeningen via de (digitale) leskist(en) en een eventuele onderzoeksopdracht voor groepjes leerlingen en uiteindelijk eindigt het gewoonlijk met een educatief evenement gericht op co-creatie: het opdoen en delen van nieuwe kennis en ervaringen. Een combinatie van leerarrangementen is ook mogelijk maar in principe zijn het samenhangende leeractiviteiten die op maat kunnen worden gemaakt naar de behoefte van de scholen. Het zijn immers heemkundige leerarrangementen gericht op de Amstelveense leefwereld van de leerlingen en zijn dus aanvullend op de reguliere methoden van elke school voor wereldoriëntatie, geschiedenis, aardrijkskunde en levensbeschouwelijke vorming. Op deze manier draagt het bij tot lokale burgerschapsvorming.

In de vier pilotperioden  (2013 t/m 2017) zijn deze  lessen uitgeprobeerd door vrijwilligers o.l.v. Edu Dumasy en geëvalueerd. Het grove lesmateriaal in de vorm van lesvoorbereidingen, werkvormen, powerpoints en video’s dient onder de nieuwe Stichting te worden bijgesteld.  Dat gebeurt in samenwerking met de klankbordgroep met door de twee schoolbesturen (Amstelland en Amstelwijs) beschikbaar gestelde leerkrachten.

We doen als scholenproject suggesties en bereiden dit  zo gebruikersvriendelijk mogelijk voor maar de school, de leerkrachten en leerlingen kiezen uiteindelijk zelf welke leeractiviteiten ze willen realiseren. Hieronder een voorbeeld van het leerarrangement van de jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag:

Lesbrieven

Een aantal lesbrieven zijn als pilot klaar en komen te zijnertijd op dit deel van de website (met wachtwoord) uiteindelijk te staan:

Ontmoeten:

Lesbrieven over  de thema (exoterische) religies / levensbeschouwingen met eventuele subthema’s inclusief powerpoint:

 • Monotheïstische religies: Jodendom, Christendom (Katholicisme en PKN / Apostolisch Genootschap) en islam. Later verschijnen nog lesbrieven over hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme en christelijke geloofsbewegingen zoals gereformeerden, Jehova’s getuigen en Pinkstergemeente.
 • Levensbeschouwingen: humanisme en vrijmetselarij.  Mogelijk later nog over theosofie, Rozenkruisers, soefisme en kabbala.
 • Mysterie- en waarheidsscholen en filosofische denktradities.

Lesbrieven over kwetsbare groepen

 • Syrische vluchtelingen (is klaar)
 • Bejaarden
 • zigeuners / woonwagenbewoners
 • Homoseksuelen (LHBTI)

Lesbrieven over etnische groepen in Amstelveen:

 •  Japanners (expats; in ontwikkeling)
 • Indiërs (expats)
 • Indonesiërs (i.v.m. aanwezigheid van 2 Indonesische christelijke kerken)
 • Indische-Nederlanders (is in 2014 gebeurd i.v.m. tentoonstelling Aanpassen)
 • Vluchtelingen
 • Polen (velen werken in de kassen)

Herdenken:

Doe-opdrachten i.v.m. les over Syrische oorlogskinderen:

 • Geografische vragen Syrië:
 • [imagelinks id=”1425″]

Esoterische levensbeschouwingen:

 • Taoïsme
 • Theosofie
 • Vrijmetselarij (in ontwikkeling)