(Digitale) leskist

Leskisten `Kleurrijk Amstelveen’

Er zijn twee leskisten ontwikkeld, een rode  over `Ontmoeten’ en een blauwe over `(Her)denken’.

Deze kunnen in de loop van 2017 door de Amstelveense scholen geleend worden om doe-spellen in de praktijk uit te voeren.

De voorlopig inhoud van de (fysieke) leskisten zien er als volgt uit:

 

Ze kunnen door de Amstelveense scholen een week worden geleend via deze website.

 

Maar we hebben ook een digitale leskist‘  als `transculturele ontmoetingsruimte‘ die de leerlingen in de klas of zelfs thuis kunnen doen. Deze zijn vrij toegankelijk.

Alleen de categorie `lesbrieven‘ is besloten en Amstelveense scholen een code kunnen aanvragen om daartoe toegang te hebben, zullen we doe-oefeningen voor de leerlingen plaatsen rond een bepaald thema van een leerarrangement.

De leerlingen printen eerst een opdrachtenblad uit waarna ze in koppels de opdrachten in willekeurige volgorde kunnen maken.

150420-leskisten

 

We hebben plannen om de volgende Amstelveense lesbrieven de komende jaren ontwikkelen waarbij we ook voorstellen voor gastdocenten geven en zorgen voor powerpoints en video’s.

Een aantal daarvan zijn al klaar en komen op deze website in de categorie `lesbrieven‘ te staan en ze zijn toegankelijk voor de scholen die daarvoor een code kunnen aanvragen.

Hieronder volgt een overzicht.

Ontmoeten:

Lesbrieven over de thema (exoterische) religies / levensbeschouwingen met eventuele subthema’s inclusief powerpoint:

 • Monotheïstische religies: Jodendom, Christendom (Katholicisme en PKN / Apostolisch Genootschap) en islam. Later verschijnen nog lesbrieven over hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme en christelijke geloofsbewegingen zoals gereformeerden, Jehova’s getuigen en Pinkstergemeente.
 • Levensbeschouwingen: humanisme en vrijmetselarij. Mogelijk later nog over theosofie, Rozenkruisers, soefisme en kabbala.
  Mysterie- en waarheidsscholen en filosofische denktradities.
 • Lesbrieven over kwetsbare groepen
 • Syrische vluchtelingen (is klaar)
 • Bejaarden
 • zigeuners / woonwagenbewoners
 • Homoseksuelen (LHBT)

Lesbrieven over etnische groepen in Amstelveen:

 • Japanners (expats; in ontwikkeling)
 • Indiërs (expats)
 • Indonesiërs (i.v.m. aanwezigheid van 2 Indonesische christelijke kerken)
 • Indische-Nederlanders (is in 2014 gebeurd i.v.m. tentoonstelling Aanpassen)
 • Vluchtelingen / oorlogskinderen
 • Polen (velen werken in de kassen)

Herdenken:

 • Tweede Wereldoorlog in Nederland
 • Tweede wereldoorlog in Amstelveen
  • Lesbrief ter voorbereiding van de speurtocht Tweede Wereldoorlog in Elsrijk
 • Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië
 • Japanse gevangenkampen in Nederlands-Indië en Japan
 • de Dodenspoorwegen (Pekan baroe en Birma spoorlijn)
 • Dekolonisatieoorlog / Politionele acties in Nederlands-Indië (1946 – 1949)
 • Oorlog in Nieuw Guinea (1960 – 1962)

 

We geven hieronder een overzicht van de uitwerking van het leerarrangement `oorlogskinderen’ waarbij ook een voorbeeld is van een digitale leskist in de vorm van 11 hotspots met opdrachten voor de leerlingen.

 

Leerarangement `een tas voor Aleppo’ over en voor oorlogskinderen in Syrië

Wilt uw school meedoen aan de schooltasactie `een tas voor Aleppo’? Er is reeds een container met o.a. schooltassen van scholen uit Den Haag, Leiden en Amstelveen gearriveerd en aan de kinderen uitgereikt in Aleppo. Ter ondersteuning van de scholen die mee willen doen hebben we hieronder het thema `oorlogskinderen’ uitgewerkt:

 • Powerpoint over Syrische oorlogskinderen en informatie over de actie.
 • Een informatieve les gegeven op 9 december 2016 op basisscholen de Cirkel en de Willem Alexanderschool om informatie te geven over de oorlog in Syrië en de actie op de school te starten
 • Informatiebrief voor ouders
 • Lesbrief voor leerkrachten voorafgaand aan onderstaande digitale opdrachten voor leerlingen.

 

11 HOTSPOTS MET DOE-OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN:

Print dit opdrachtenblad uit en schrijf de antwoorden op van de opdrachten van de 11 onderstaande hotspots:

 

Doe-opdrachten i.v.m. les over Syrische oorlogskinderen:

[imagelinks id=”1466″]

 

   • Vragen Syrische oorlogskinderen:

   http://www.ontmoetenherdenk.nl/wp-content/uploads/2017/12/Hotspot-1-Leestekst-achtergronden-Syrische-burgeroorlog.pdf Image Map
  • Leerarrangement speurtocht Elsrijk