Mondiale benadering

In het scholenproject streven we een mondiale benadering na vanuit de gedachte: 1 WO2.

Onze eerste invalshoek was wel eerst de Tweede Wereldoorlog in Azië maar we kwamen steeds meer tot het besef dat die oorlogen in Europa maar ook in het Caribisch gebied verbonden waren met elkaar. Zo hadden de oorlogsvijanden Duitsland, Japan en Italië een verbond met elkaar gesloten. Hieronder in het blauw de geallieerde gebieden die bij de oorlog betrokken waren.

allies_ww2_cv

 

We vinden het belangrijk dat er betrokkenen bij de Tweede Wereldoorlog van de eerste dan wel de tweede generatie hun persoonlijke verhalen in de klas komen vertellen. Dit raakt de leerlingen en iemand van buiten de klas kan een blijvende indruk bij de leerlingen achterlaten. Maar we vinden het ook belangrijk dat zo’n persoonlijk verhaal ingekaderd wordt.

Vandaar dat we met een Cultuurtijdlijn de leerlingen vantevoren de periode van de tijdlijn laten aanduiden. Ook een wereldkaart is belangrijk om de verschillende oorlogsgebieden aan te duiden: voor ons Europa / Amstelveen, Azië / Nederlands-Indië en daarnaast Suriname en het Caribisch gebied.

Daarna kunnen de leerlingen via tijdlijnkaarten meer aansprekende detailinformatie krijgen gekoppeld aan eventuele opdr20160425-opening-lesbus-10achten op internet.

 

Hiernaast een foto met de Cultuurtijdlijn voor de lesbus Wereldexpress waar een klas leerlingen nadat ze detijdlijn bekeken hebben doe-opdrachten maken over de oorlog in Nederlands-Indië. De Amstelveense burgemeester Mirjam van `t Veld en Hugo van der Kooij van Amstelveen Oranje bekijken hier de tijdlijn.

 

Transculturele benadering van de Tweede Wereldoorlog

Vanuit de het landelijke onderwijsproject Ontmoeten en (Her)denken is de volgende module beschikbaar over (allochtone) verzetshelden in de Tweede Wereldoorlog in Europa, Oost- en West-Indië.