Nieuwkomerscanon

 

We vinden het belangrijk dat in een programma van Amstelveense burgerschapsvorming de leerlingen ook de historische aspecten kennen van hun woonplaats. Door de geschiedenis te kennen van hun eigen leefwereld en zich daarin Betrokken Zelfredzaam te tonen, kunnen ze in de toekomst ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Amstelveense identiteit.

De organisatie die daar bij uitstek deskundig in is is de Vereniging Historisch Amstelveen die daarover veel publicaties heeft verricht zoals haar tijdschrift Amstel mare. Medewerkers verzorgen daarover lessen voor scholen waarbij de leerlingen ook het verenigingsgebouw kunnen bezoeken waar veel historische voorwerpen te zien zijn. Zo is een les over de winning van turf. Daarbij wordt vooral ook gebruik gemaakt van het boekje de Canon van Amstelveen van P. van Schaik.

In het scholenproject leggen we bij de behandeling van de geschiedenis van Amstelveen vooral het accent op de Amstelveense bevolking die in 2017 uit bijna 90.000 personen afkomstig uit bijna 140 culturen / nationaliteiten bestaat. In elke schoolklas geven alleen al de achternamen aan de Kleurrijke geschakeerdheid van Amstelveen. Om ons doel van Betrokken Zelfredzaamheid te stimuleren willen we daarom de betrokkenheid van de leerlingen bij hun leefwereld vergroten door op de herkomst van de belangrijkste nieuwkomersgroepen in te gaan. Sommigen zijn hier gebleven en hebben zich vermengd met de locale bevolking, anderen verbleven tijdelijk in de regio van Amstelland zoals Romeinen of bezetters als Pruisen en Nazi-Duitsland. Daarom hebben we acht periodes uit de migratiegeschiedenis van Amstelveen gekozen en benoemd als de Nieuwkomerscanon van multicultureel Amstelveen:

160303-nieuwkomerscanons

De acht perioden zijn chronologisch:

  1. Prehistorie vanaf 5000 jaar v. chr.
  2. Romeinse tijd (17 – 28 n. Chr.)
  3. Periode van eerste bewoning in bochten aan de Amstel in Ouderkerk (950 – 1300)
  4. Periode van de turfstekers in relatie tot Amsterdam (1500 – 1800)
  5. Periode van de vee- en akkerbouwboeren in polders met land- en seizoenarbeiders (vanaf 1800 en annexaties door Amsterdam; 1896 en 1921)
  6. Groei als forenzenstad In verband vanaf 1920 door Schiphol, Fokker en Klm en trein
  7. Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945)
  8. Moderne periode (vanaf 1945): komst van bedrijven en migranten en nieuwe wijken

 

 

 

overzicht-tijdsperioden

 

Deze Nieuwkomerscanon maakt deel uit van de Cultuurtijdlijn. Deze tijdlijn vormt geeft een kijk op belangrijke historisch-sociologische gebeurtenissen en ontwikkelingen in het verleden van de mensheid.  Daarbij hanteren we het motto `wil je het heden goed begrijpen, dan moet je het verleden kennen om naar de toekomst verder uit te kijken’. Bij de cultuurtijdlijn sluiten we ook aan bij bepaalde perioden uit de officiële Canon van Nederland. De leerlingen kunnen dan historische gebeurtenissen die op kaarten staan aan deze Cultuurtijdlijn bevestigd na erover gepraat te hebben met anderen.

 

De gehele mondiale Cultuurtijdlijn met als onderste tijdbalk de Amstelveense Nieuwkomerscanon.

 

160322-king-07020160425-opening-wereldexpress_coby-19

 

Voorbeeld van een tijdlijnkaart die aan klittenbandstroken aan de tijdlijn wordt opgehangen.

Over een aantal kunnen kinderfilosofielessen worden opgezet, bijv. Amstelveen (Nieuwer-Amstel) als boerengehucht in de Gouden Eeuw vergeleken met wereldstad Amsterdam.

160703-blauwe-kaartjes-10

 

 

Uitwerking van de Amstelveense Nieuwkomerscanon:

 

uitwerking-nieuwkomerscanon