ONDERWIJS GERICHT OP (TRANSCULTURELE) BURGERSCHAPSVORMING

WEST ONTMOET OOST ALS ONDERWIJSMODULE

We richten ons op het basis, voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen (pabo's)

Onderwijsmodule met een Oriëntatie, culturele en kennisroute

Indië-Nederland monument

VORMING GERICHT OP DUURZAAM SAMENLEVEN

De eerste stappenvan Duurzaam Samenleven is elkaar ontmoeten en samen activiteiten uit te voere

Vanuit een Open Leefhouding wil je van elkaar leren over elkaars achtergronden

Dat kan over het koloniaal verleden zijn over andere onvrijheidssituaties

Maar vooral ook elkaars cultuur zoals eten en muziek dat elkaar verbindt

En uiteindelijk wil je samen nieuwe transculturele activiteiten ontwikkelen

Vandaar onze programma's West ontmoet Oost als onderwijsmodule en theaterevenement

Leer je eigen leefomgeving kennen en leg historische mondiale verbindingen

Organiseer historische wandel- en speurtochten en excursies ook met internationals

Betrek leerlingen van scholen om kennis te nemen van andere culturen

Pilots in Amstelveen 2013 t/m 2024

Roeflof Venemaschool

Sint Jozefschool

Historische wandeltochten met drie groepen acht klassen van basisschool Piet Hein april 2024

Kennis over onvrijheidssituaties in het verleden doet je onze open democratische samenleving meer waarderen