In ons pilotproject Ontmoeten & (Her)denken hebben we in Amstelveen met zo’n 15 scholen in Amstelveen, Amsterdam en Den Haag geëxperimenteerd met modulair onderwijs waarin ons koloniaal verleden en de doorwerking in de huidige tijd zijn uitgewerkt:

Aansluitend bij de meeste voornoemde onderwijstrends zijn we o.l.v. twee schooldirecteuren vanaf 2013 een onderwijsproject gestart om onze missie en visie te realiseren.

Zo werken we met onderwijsmodulen met toepassing van Blended learning die aansluit bij de voorkennis en leefomgeving van de leerlingen waarbij interdisciplinair vanuit verschillende invalshoeken geleerd wordt. Het welbevinden van leerlingen vooral gerelateerd aan hun culturele achtergrond is gericht op het burgerschapsvorming, op de ontwikkeling van hun meervoudige identiteit gericht op de betrokken zelfredzaamheid. (empowerment). Daarbij gaan we komende jaren werken aan een digitale leefomgeving waarin kunstmatige intelligentie (AI) in een digitale infrastructuur steeds belangrijker wordt om leerprocessen technologisch te ondersteunen. Daarvoor moeten we ook docenten ondersteunen bij het leren van nieuwe vaardigheden zowel in de onderwijspraktijk als op lerarenopleidingen.

Dit willen we bereiken door het ontwikkelen van onderwijsactiviteiten die starten vanuit de leefwereld van de leerlingen om van daaruit via thema’s de wereld verder te verkennen. We noemen het een modulair onderwijsprogramma omdat het uit afzonderlijke onderwijseenheden bestaat min de vorm gevarieerde werkvormen en dialogen in het kader van zelfstandig denken en filosoferen om de leerlingen te stimuleren tot een kritisch empathisch burger.

Bij de ontwikkeling van de tien onderwijseenheden probeerden we op verschillende manieren aan te sluiten bij de behoefte van de scholen, het beleid van de gemeente Amstelveen op het gebied van Duurzaam Samenleven en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en moderne vernieuwende onderwijsinzichten. 

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina

Bij de inhoudelijke invulling daarvan werd ook rekening gehouden met het feit dat we allereerst zijn ontstaan uit mensen die zich betrokken voelen bij de Indische gemeenschap in Nederland en hun ervaringen en inzichten zoals de transculturele Indische leefstijl om in het dagelijks leven steeds te schakelen tussen culturele situaties.

Ten tweede willen we ook een theoretische onderbouwing geven van de ontwikkelde onderwijseenheden omdat ook lerarenopleidingen belangstelling hebben getoond voor een dergelijk onderwijsmodule Ontmoeten & (Her)denken. Vandaar de vernieuwende modellen op het gebied van Betrokkenheidsleren en Kleurrijk Communiceren. 

Naast gastlessen op de hogescholen zouden we uiteindelijk ook studenten van hogescholen en universiteiten opdrachten willen geven om zodoende nieuwste inzichten o.a. digitale mogelijkheden toe te kunnen passen. Hoe mooi zou het ook zijn om dezelfde lessen op het gebied van de Tweede Wereldoorlog zowel op Nederlandse, Indonesische en Japanse scholen te kunnen geven.