Wat is ontmoeten?

Ontmoeten via scholen, verzorgings- en buurthuizenscholen

Ontmoeten is het contact maken met mensen uit andere culturen, religies, kwetsbare situaties zoals bejaarden, vluchtelingen en LHBTI.​

Cultureel stappenplan sinds 2012

Stap 6: onderwijsprogramma's West ontmoet Oost

Stap 5: Ontmoetingsdagen: elkaar informeren en samen cultuur beleven

Stap 4: In gesprek met elkaar gaan d.m.v. dialogen, discussiëren en filosoferen

Stap 3: Samen iets maken en cultuur uitwisselen zoals kookcursus, ankloeng spelen

Stap 2: Gastlessen en presentaties

Stap 1: Kennis maken met elkaar en bijv. samen eten

Onderwijs verbindt culturen bij nieuwe generaties

Educatieprojecten Stichting Ontmoeten & (Her)denken 2021 tot heden

Herman Wesselink College

Onderwijsactiviteiten West ontmoet Oost op het Hermann Wesselink college vanaf maart 2023

Culturele Indonesische workshops in het Hermann Wesselink College in Amstelveen

Muziekevenementen Stichting Ontmoeten & (Her)denken 2021 tot heden

Transculturele Kerstviering 17 december 2022

Doel van de kerstviering

 Verzoening van tweede generatie vertegenwoordigers in een kerstviering van muziekgroepen uit drie landen die een oorlogsgeschiedenis met elkaar gemeen hebben in de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië.

 

Uniek samenspel van muziekgroepen van landen die ooit elkaars oorlogsvijanden waren

Japans koor Sora o.l.v. Yukari Nanami en angklunggroep Melodi Bambu o.l.v. Mira Sutedja en projectkoor van wijkbewoners uit Elsrijk, organist en fluitspeler van de Apostolisch Genootschap spelen samen kerstliederen.

Maaltijden verbindt culturen

Indonesische kookcursus: Nasi Tumpeng koken 13 oktober 2022

Balinees koken

Video: kookcursus Nasi Tumpeng

Angklungmuziek

Video: Wayang revolusi

Video's dekolonisatieherdenking met muziek en familieverhaal

Herdenkingsactiviteiten Indië-Nederland monument , lezingen muziek maken en dialogen

Lezingen, muziek en dialogen bij het Amsterdamse Indië-Nederland monument september 2021 t/m mei 2022

Tweede dekolonisatiemanifestatie 19 oktober 2021

Via het maken van Indonesische muziek je verplaatsen in de Indonesische cultuur

Amstelveens scholenproject Ontmoeten & (Her)denken2013 t/m 2020

2018: Ontmoeten van Syrische vluchtelingen: Actie Tas voor Aleppo met 10 Amstelveense scholen

2019: ontmoeten van oorlogsslachtoffers en gelovigen in de Urbanuskerk Bovenkerk

Ontmoeten van Indische senioren en bejaarden in verzorgingshuizen

Ontmoetingen in de Joodse synagoge

Ontmoetingen met senioren

Herdenken en herinneren

Herinneringsgebied Nieuwer-Amstel:
een gedenkwaardig gebied over onvrijheidssituaties

Beoogd herinneringsgebied Nieuwer-Amstel waar veel herdenkingsmonumenten staan en hotspots over het koloniale en slavernijverleden, De Tweede wereldoorlog en de jarenvijftig wijken waar veel migranten zich vestigden uit Indonesië

Een gebied waar scholen en andere belangstellenden zich over onze geschiedenis kunnen informeren en dialogen kunnen houden.