Ontmoeten

Naast het Herdenken staat het Ontmoeten in dit scholenproject centraal. Dit heeft te maken met sociale duurzaamheid, met wereldburgerschap (Comenius),  met weldenkende kritische burgers (Hannah Arendt) en met het aansluiten bij de leefwereld van de jeugd (Dewantoro). In wezen gaat het om de mogelijkheid om zich –  ondanks alle verschillen tussen mensen –  zich in vrijheid te ontwikkelen in harmonie met zijn omgeving. Dit willen we ook filosofisch en pedagogisch onderbouwen en concretiseren in onderwijsprogramma’s voor ontmoetingsonderwijs.

Daarbij formuleren we als doel van het ontmoetingsonderwijs: het ontmoeten van Amstelveense gemeenschappen van kwetsbare burgers die mogelijk gediscrimineerd worden op basis van levensbeschouwing / religie, ras, etniciteit en seksuele voorkeuren (LHBTI) en andere interessante betekenisvolle mensen en groepen zoals kunstenaars uit de Amstelveense leefomgeving.

leerlingen-mlk2Het gaat daarbij  zoals in de diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen staat, om het ontmoeten van kwetsbare groepen die gediscrimineerd kunnen worden (bejaarden, vluchtelingen, zigeuners, mensen met een homoseksuele geaardheid en andere sociale groepen zoals andersdenkenden (religies: joden, christenen en moslims en spirituele levensbeschouwingen zoals vrijmetselaars) en mensen uit andere landen (expats zoals Japanners, Indiërs, Syriërs, Indische-Nederlanders / Indonesiërs / Molukkers enzovoorts). Regelmatig duiken in Amstelveen gevallen op van openlijke en verborgen discriminatie. Leraren kunnen als `gamechangers’ ingezet worden om discriminatie te voorkomen en Duurzaam Samenleven te bevorderen. Daarvoor hebben we de lesbus Wereldexpress t/m 2017 en de jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag opgezet.

Belangrijk is dat de leerlingen zelfstandig nadenken over basisinformatie over deze doelgroepen en gelegenheid krijgen om met hen via gastlessen of praktische activiteiten met hen in contact te komen en nieuwe kennis en ervaringen met elkaar delen. Daarbij willen we de leerlingen ook kennis laten nemen en het ervaren van rituelen uit deze groepen. Dan begrijpen ze ook hun eigen behoefte aan nieuwe rituelen zoals bij helden uit de popmuziek.

Naast burgerschapsvorming wordt door middel van ontmoetingsonderwijs gestreefd om de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis ervan voor het  eigen persoonlijke leven en de samenleving. Centraal daarbij staat dat leerlingen respect moeten krijgen voor  diversiteit, voor  fysieke en karakteriologische verschillen en  verschillen in overtuigingen . De achtergrond hierbij is de opvatting dat als je de ander kent, je hem of haar beter kunt respecteren. Dit gaat dus verder dan ‘kennisnemen van’.

 

Kinderen worden gestimuleerd tot exploreren, onderzoeken. Kinderen leren in de ontmoeting met elkaar te communiceren, hun mening te geven en vragen te stellen.

Maar in wezen gaat het – naast deze focus op sociale doelgroepen en gemeenschappen – om het contact maken met mensen in hun eigen leefomgeving. Een dergelijke leefstijl stimuleren als levenskunst (Foucault) of als Vita Activa (Arendt) is een belangrijk doel van dit scholenproject.

Daarbij starten we eerst vanuit de leerling zelf (ken u zelve) en daarvan vanuit de leefwereld van de leerlingen zoals de twee Herdenkingsmonumenten, de twee musea en kunstwerken op straat zoals `Unter den Bogen’ in het Stadshart. Dergelijke monumenten maar in principe alle bijzondere gebouwen enz. zelfs winkelcentra, zullen het aangrijpingspunt vormen om in het kader van ontmoetingsonderwijs de betrokkenheid van de jeugd met hun leefwereld te vergroten. Zo vormen fysieke objecten de aanleiding om vanuit de sociale Amstelveense leefwereld de wereld verder te verkennen en interessante mensen te ontmoeten die een boodschap willen uitdragen: kunstenaars zoals Armando en inwoners die de Tweede wereldoorlog in Europa, maar ook in Azië en West-Indië willen herdenken. Dat geldt ook voor fysieke objecten zoals herdenkingsmonumenten waarvan we de leerlingen kennis willen maken met de rituelen die een maatschappelijk boodschap willen uitdragen zoals `nooit meer oorlog’ of `vanuit de lessen van het verleiden vieren van Vrijheid’.

 

jezelf-en-wereld_png