Ontmoetings- en Herdenkingsdag

De jaarlijkse Ontmoetings- en Herdenkingsdag is een van de zes leerarrangementen die ook twee van de tien educatieve evenementen omvatten. Jaarlijks doen er vanaf 2013 drie wisselende – openbare dan wel bijzondere – basisscholen uit een bepaalde roulerende wijk(en) aan mee. Op donderdag 5 juli 2018 zal de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag worden georganiseerd. We hopen dit deze keer samen te werken met vluchtelingen, Indonesiërs van christelijke kerkgemeenschappen en moslims. Zowel lokaal burgerschap via het ontmoeten van religies en levensbeschouwingen in een plaatselijk gebedshuis en mondiaal burgerschap via herdenken van oorlogssituaties, komen hier aan de orde. Via presentaties en doe-oefeningen participeren de groep acht leerlingen van drie basisscholen in een interreligieuze manifestatie in een gebedshuis en bij de herdenkingsmonumenten. Tijdens de herdenkingsbijeenkomsten kwam  in de loop der jaren het herdenken steeds meer in het teken staan van een mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog (1WO2) en  het verbinden met vredesmissies en actuele oorlogen zoals in Irak en Syrië om Democratie en Vrijheid te waarderen. Zo ontwikkelde zich dit als een alternatieve herdenking voor de jeugd waarbij recht wordt gedaan aan zowel de oorlog in Nederlands-Indië als in Nederland. Vandaar dat dit op een doordeweekse dag wordt gehouden tussen 4 mei en 15 augustus. Op die dagen vinden de jaarlijkse dodenherdenkingen plaats o.a. in het Broersepark.

Het doel van de Ontmoetings- en Herdenkingsdag is:

Leerlingen van groep acht van drie basisscholen bezoeken een lokale gebedshuis en ontmoeten vertegenwoordigers van levensbeschouwingen c.q. monotheïstische religies in Amstelveen. Daarnaast krijgen ze historisch besef van de betekenis van Tweede Wereldoorlog voor onze huidige Vrijheid en Democratie zodat ze daarmee leren om te gaan.

Vandaar dat het motto van deze dag in het Broersepark duidelijk zichtbaar wordt opgehangen:

 

`vanuit de lessen van het verleden vieren van vrijheid’.

 

 

Voorafgaande aan deze dag in een Amstelveens gebedshuis en het Broersepark krijgen de leerlingen nog in het kader van het leerarrangement `Ontmoetings- en Herdenkingsdag’ voorbereidingslessen zoals gastdocenten en een muziekles om de herdenkingsrap voor te bereiden die in het gebedshuis ten gehore wordt gebracht. De school bepaalt zelf welke lessen dat zijn. Het vervoer naar de twee locaties regelen de leerkrachten zelf samen met begeleidende ouders.

Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de  Ontmoetings- en Herdenkingsdagen sinds het schooljaar 2013 – 2014:

Eerste Ontmoetings- en Herdenkingsdag in 2014

Deelnemende school: Marin Luther Kingschool / Kindercampus King

De eerste Ontmoetings- en Herdenkingsdag vond plaats op 6 mei 2014 met groep acht van de toenmalige Martin Luther Kingschool. Als voorbereiding werden enkele lessen gegeven door medewerkers van het scholenproject. Ook vond er van te voren een muzikale manifestatie plaats in de Openbare Bibliotheek rond de tentoonstelling Aanpassen waarbij de leerlingen zich verdiepten in de achtergronden van migraties aan de hand van de groep Indische Nederlanders. Ook werd daar de Amstelveenrap gezongen.

Er was een interessant programma  met een morgenbijeenkomst in het Broersepark gericht op het herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland op 5 mei en die in Nederlands-Indië op 15 augustus. Discriminatie en de Holocaust kwam ook aan bod. Bij het algemeen oorlogsmonument werd aandacht besteed aan de vervolging van homoseksuelen in de Tweede Wereldoorlog door de toenmalige lokale politicus van Groen Links Axel Boomgaars.

De middagbijeenkomst werd in de kerk van het Apostolisch Genootschap gehouden. De leerlingen kregen daar informatie over deze vorm van protestantse religie (PKN) en de symbolen in het gebedshuis. De herdenkingsrap werd hier voor het eerst gezongen en daarna vond een dialoog plaats met de aanwezige geloofsgenoten, oorlogsgetroffenen en andere aanwezige volwassenen.

2de Ontmoetings-en Herdenkingsdag in 2015

Deelnemende scholen: Piet Heinschool, de Westwijzer en  de Cirkel.

Deze tweede Herdenkings- en Ontmoetingsdag werd door de burgemeester geopend. Er deden meerdere lokale organisaties mee die opdrachten hadden voorbereid voor de leerlingen 2015 in vijf kramen in het Broersepark. Het programma in het Broersepark en de synagoge bestond uit een voor- en natraject waarbij de school de leeractiviteiten zelf uitkoos.

Zo omvat het voortraject een aantal lessen waarbij de leerlingen informatie opdoen en zelfstandig leren nadenken over een aantal complexe aspecten van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Azië geplaatst binnen in een historisch-mondiale context van 1WO2.

Op de ontmoetings- en herdenkingsdag van 30 april 2015 werd de voorkennis uitgediept in het morgenprogramma in het Broersepark met vijf kramen rond de twee herdenkingsmonumenten. Vooral benadrukten we het  karakter van`co-creatie’ waarbij de leerlingen nieuwe kennis en ervaringen opdoen. Zo ontmoetten de 180 groep acht leerlingen oorlogsslachtoffers die als kind in een Jappenkamp hadden gezeten en stadsdichter Matthijs den Hollander liet de kinderen Japanse gedichten in de vorm van haiku’s maken.

Het natraject was van 8 – 26 juni 2014 en bestond uit een bezoek aan de lesbus Wereldexpress die 2 weken geplaatst werd op een parkeerplaats aan de Sportlaan bij het Amstelveencollege. Leerlingen van 10 – 14 jaar konden gedurende een lesuur in koppels een circuit doorlopen van doe-opdrachten op het gebied van burgerschapsvorming, discriminatie tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië.  In totaal deden 14 klassen mee.

 

 

3de Ontmoetings-en Herdenkingsdag in 2016 

Deelnemende scholen: Roelof Venemaschool, de Willem Alexanderschool en de Eerste Montessorischool.

Op de derde Ontmoetings- en herdenkingsbijeenkomst op 20 mei 2016 in het Broersepark en de Kruiskerk hebben we de  historisch-mondiale benadering van de Tweede Wereldoorlog verder uitgewerkt. In de voorbereidingslessen kregen de leerlingen aan de hand van de Nieuwkomerscanon en de Cultuurtijdlijn een historisch kader om de geschiedenis van de godsdiensten maar ook die van oorlogen waarbij Nederland bij betrokken was, te kunnen plaatsen. Zo krijgen de leerlingen inzicht in de gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog en kan er ook een verband worden gelegd met huidige oorlogen zoals in Syrië en Irak en elders. Naast de traditionele benadering van hoogtepunten in de geschiedenis besteden aan de hand van de canon van Nederland, besteedden we zo ook aandacht aan historische geweldssituaties tussen landen. Vandaar dat er Syrische en Irakese vluchtelingen betrokken waren bij deze Ontmoetings- en Herdenkingsdag in 2016. Tevens waren ze betrokken bij het natraject waaraan de Roelof Venemaschool meedeed: de speurtocht over de Tweede Wereldoorlog in  de wijk Elsrijk.

Op de bijeenkomst in de Kruiskerk werd ook de schooltas-actie voor Aleppo gestart ten behoeve van oorlogskinderen in Syrië, een actie uitgevoerd samen met Stadsdichter Matthijs den Hollander en het landelijke Syrische comité o.l.v. Karam Kanho. De Eerste Amstelveense Montessorischool (mio Mondo), de Willem Alexanderschool, de Roelof Venemaschool en de Zwaluw in Nes aan de Amstel hebben daarvoor schooltassen ingezameld die in containers naar een dorps bij de Syrische grens zijn verscheept. Vanaf november 2026 bereiden er ook andere scholen zich erop voor want de oorlogssituatie in Aleppo is steeds schrijnender geworden en blijven velen verstoken van onderwijs.

Op deze Ontmoetings- en Herdenkingsdag hebben we ook aandacht besteed aan ontmoetingen met oorlogsslachtoffers en het verwerken van de informatie via kunst zoals muziek. Zo hebben de leerlingen nu voor de derde keer de Herdenkingsrap uitgevoerd waarin eigen brieven van leerlingen aan oorlogsslachtoffers zijn verwerkt.

oh-dag-2016

4de Ontmoetings- en Herdenkingsdag in 2018

Onder de nieuwe Stichting Ontmoeten & Herdenken wordt de vierde Ontmoetings- en Herdenkingsdag gehouden op donderdag 5 juli 2018.  Met drie à vier scholen zullen we een programma uitvoeren in respectievelijk de Urbanuskerk en de militaire voertuigen van `Keep them Rolling’ in Bovenkerk en het Broersepark.

Daaraan voorafgaand kunnen gastdocenten komen die ooggetuigen waren van de oorlog in Amstelveen (Will Couturier en Rob Veeneman) en Nederlands-Indië (Nora Valk en / of Tjaco La Lau) die lessen kunnen verzorgen. Ook kunnen in het voortraject lesbrieven worden uitgeprobeerd over de geschiedenis van het katholicisme in Amstelveen en over de Vrijmetselaars in Amstelveen met een bezoek aan de tempel.

In het natraject is er de mogelijkheid van alle Amstelveense scholen om aan de speurtocht Tweede Wereldoorlog in Elsrijk en / of Randwijck (vrijdag 12 mei) mee te doen.

 

 

leerlingen-rv1-imamstelveen