Van oorsprong zijn wij een vrijwilligersgroep van mensen met een Indische achtergrond en geboren en getogen in Indonesië dan wel in Nederland. Met onze achtergrond als Indische nieuwkomers in Nederland zijn we met 350.000 lotgenoten na de Japanse overgave in de oorlog en na de souvereiniteitsoverdracht in 1949 gevlucht uit het onafhankelijk geworden Indonesië.

De eerste generatie heeft de onvrijheid van het Japanse bezetting van Nederlands-Indië meegemaakt. Maar de Tweede naoorlogse generatie die bij hun integratieproces in de Nederlandse samenleving op zoek gingen naar hun Indische identiteit onderkenden ook dat de Indonesiërs enkele eeuwen in onvrijheidssituaties verkeerden vanwege ons koloniaal verleden. Vanuit het besef van de complexiteit maar ook de rijkdom van ons Indisch cultureel erfgoed en dat verhalen en ervaringen naar nieuwe generaties moeten worden doorgegeven is het project Ontmoeten & (Her)denken ontstaan. Bovendien blijkt uit diverse studies dat deze Indische groep succesvol is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en als voorbeeld gesteld kan worden voor andere migrantengroepen. Het genetisch mengen van culturen is een trend die we nu zelfs terugvinden in de STER-reclame. Het `gemiddelde Nederlandse gezin’ wordt er steeds meer gepresenteerd via etnisch gemengde stelletjes. Transculturaliteit wordt steeds meer geaccepteerd en is een maatschappelijke werkelijkheid geworden waarbij de nazaten steeds meer bewust worden dat hun meervoudige identiteit een verrijking kan zijn die gekoesterd wordt en doorgegeven moet worden. Ook voor nieuwkomers uit andere landen dan de voormalige koloniën is dit relevant.

Vanuit deze motivatie zijn we vanaf 2007 in Amstelveen als dialooggroep èn als onderwijsproject gestart met het educatieproject Ontmoeten & (Her)denken. `Ontmoeten’ slaat op de communicatie met nieuwkomers in de Amstelveense samenleving `denken’. 

Herdenken betreft onze verbondenheid met de Indiëherdenking in Amstelveen maar die steeds inclusiever is geworden door onze blik te verruimen naar nieuwkomers in het algemeen waarvan de eerste generatie haar familieroots elders in de wereld heeft.