• Missie/ visie

 

Met de jaren zijn we inclusiever geworden mede door het feit dat we ons op aanvankelijk alleen op scholen èn op Nederlands-Indië richtten als oorspronkelijk herkomstland van de eerste initiatiefnemers. De aandacht voor de slachtoffers van de Japanse interneringskampen die we de gelegenheid gaven om voor klassen van Amstelveense en Amsterdamse schoolklassen hun verhaal over ervaren ontberingen en hun vlucht naar Nederland te vertellen verruimde zich tot andere Aziatische betrokkenen van ons koloniaal verleden en de Tweede wereldoorlog.

De aandacht voor ons Indisch verleden betrof ook steeds meer de Indonesische kant van het verhaal en zelfs van de Japanners. Omdat we het wij-zij denken van de drie voormalige oorlogsvijanden wilden doorbreken werkten we vanaf 2017 ook steeds meer samen met de stichting Nederland-Japan-Indonesië.

 

In deze benadering speelt onze gemengdbloedige Indische achtergrond een rol omdat we deze meervoudige culturele en etnische herkomst juist als een verrijking zien van onszelf èn van de Nederlandse samenleving. Wat de later binnengekomen nieuwkomers nog dagelijks meemaken hebben wij als eerste grote migrantengroep van kleur al na de Tweede Wereldoorlog al eerder hebben ervaren.

Zo’n 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond en in de grote steden met zo’n 130 culturen leidt tot enkele knelpunten en maatschappelijke problemen in onze samenleving. Zo was er op 10 april 2021 een demonstratie in Amsterdam waarbij Aziatische – vooral Chinese – inwoners protesteerden tegen toenemend racisme in de Nederlandse samenleving. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van alle burgers die wij als naoorlogse Tweede generatie Indische nieuwkomers met vallen en opstaan zelf hebben meegemaakt.

 

Onze missie luidt:

 `vanuit een meervoudige identiteit verbondenheid en betrokken zelfredzaamheid stimuleren’ ten behoeve van het duurzaam samenleven met inachtneming van de culturele diversiteit in de gemeenschap’.

Op deze manier willen we via burgerschapsvorming aandacht vragen over ons koloniaal verleden en met name die van Nederlands-Indië.

Groot-Amsterdam is dan ook de regio bij uitstek waar we met onze Indische ervaringen van indo’s, totoks (blanke Nederlanders uit Nederlands-Indië), Chinezen en Molukkers en in recentere tijden expats uit Japan en India en vluchtelingen kunnen experimenteren met nieuwe communicatievormen.

De inwoners van Groot-Amsterdam zijn dan ook onze belangrijkste doelgroep. Dit educatieproject valt daarom ook onder het diversiteitsbeleid van de gemeente Amstelveen en Amsterdam. Ons educatieproject richt zich dan op langdurige samenwerking met de stichting Dialoog-in-Actie in Amsterdam en Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen, organisaties die zich conformeren aan het diversiteitsbeleid van hun gemeente. Zo hebben zowel de gemeente Amsterdam als in Amstelveen in 2020 nieuw diversiteitsbeleid ontwikkeld.