our
story

Met de jaren zijn we inclusiever geworden mede door het feit dat we ons op aanvankelijk alleen op scholen èn op Nederlands-Indië richtten als oorspronkelijk herkomstland van de eerste initiatiefnemers. De aandacht voor de slachtoffers van de Japanse interneringskampen die we de gelegenheid gaven om voor klassen van Amstelveense en Amsterdamse schoolklassen hun verhaal over ervaren ontberingen en hun vlucht naar Nederland te vertellen verruimde zich tot andere Aziatische betrokkenen van ons koloniaal verleden en de Tweede wereldoorlog.

De aandacht voor ons Indisch verleden betrof ook steeds meer de Indonesische kant van het verhaal en zelfs van de Japanners. Omdat we het wij-zij denken van de drie voormalige oorlogsvijanden wilden doorbreken werkten we vanaf 2017 ook steeds meer samen met de stichting Nederland-Japan-Indonesië. 

`vanuit een meervoudige identiteit verbondenheid en betrokken zelfredzaamheid stimuleren’ ten behoeve van het duurzaam samenleven met inachtneming van de culturele diversiteit in de gemeenschap’.

In deze benadering speelt onze gemengdbloedige Indische achtergrond een rol omdat we deze meervoudige culturele en etnische herkomst juist als een verrijking zien van onszelf èn van de Nederlandse samenleving. Wat de later binnengekomen nieuwkomers nog dagelijks meemaken hebben wij als eerste grote migrantengroep van kleur al na de Tweede Wereldoorlog al eerder hebben ervaren. 

Zo’n 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond en in de grote steden met zo’n 130 culturen leidt tot enkele knelpunten en maatschappelijke problemen in onze samenleving. Zo was er op 10 april 2021 een demonstratie in Amsterdam waarbij Aziatische – vooral Chinese – inwoners protesteerden tegen toenemend racisme in de Nederlandse samenleving. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van alle burgers die wij als naoorlogse Tweede generatie Indische nieuwkomers met vallen en opstaan zelf hebben meegemaakt.

Op deze manier willen we via burgerschapsvorming aandacht vragen over ons koloniaal verleden en met name die van Nederlands-Indië.