Over ons

 

Van Herdenken naar Ontmoeten

Wij zijn een groep enthousiaste vrijwilligers, merendeels met een onderwijsachtergrond die onder leiding van twee  gepensioneerde basisschooldirecteuren (Evert de Graaf en Edu Dumasy) in de periode 2013 t/m 2017 het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken zijn begonnen. Evert zat in de stuurgroep met penningmeester Peter Dekker en voormalig schooldirecteur en pabo-docent Edu Dumasy gaf leiding aan de uitvoerende projectgroep van wisselende groepen van in totaal 30 vrijwilligers. Op deze manier hadden we een stuurgroep op afstand die voeling hield met de behoeften van de gemeente en schoolbesturen en een projectgroep die direct contact had met de leerkrachten zodat we alle behoeften op elkaar konden afstemmen bij de ontwikkeling van nieuwe leeractiviteiten.

Formeel viel in de pilotperiode augustus 2013 t/m 2017 het scholenproject onder auspiciën van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers van Nederlands-Indië. Vanaf augustus 2017 vlat het scholenproject – dat op termijn ook landelijk wil opereren – onder een door de gemeente Amstelveen opgerichte nieuwe stuurgroep. Deze staat onder voorzitterschap van de directeur van de muziekschool en volksuniversiteit Marcel Jansen en de oud-rector van het Herman Wesselinckcollge Ton Liefaard met daarnaast als penningmeester Peter Dekker van het Indië monument (tijdelijk). Verder worden begin 2018 nog vijf bovenbwou leerkrachten / bouwcoördinatoren aan het scholenproject toegevoegd die in dienst zijn van de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs.

Vanaf het begin hebben we daarbij samengewerkt met verschillende lokale organisaties in het bijzonder Amstelveen Oranje en ook het volgende uitgebreide netwerk aan  lokale en landelijke organisaties:

Het scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ heeft geresulteerd in zes leerarrangementen en tien educatieve evenementen.  Aanvankelijk was het levendig houden aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië het doel. Maar langzamerhand kreeg het een bredere invulling met een historisch-mondiale benadering van oorlogen in het verleden en deze verbinden met de huidige situatie van de leefwereld van de leerlingen zoals de Tweede Wereldoorlog in de eigen gemeente èn actuele oorlogssituaties (Syrië en Irak) die vluchtelingenstromen op gang hebben gebracht. De diversiteit van de Kleurrijke Amstelveense samenleving met zijn 90.000 inwoners en bijna 140 culturen is ons uitgangspunt en gerelateerd aan een holistische niet gefragmentariseerde benadering waarbij de wereld als één geheel wordt gebracht. Zo ontwikkelden de heemkundige leerarrangementen zich tot een persoonlijk vormingsprogramma van lokaal burgerschap (Bildung) gericht op 21ste eeuwse vaardigheden .

Landelijke samenwerking

Vanaf augustus 2017 vallen we op initiatief van de gemeente Amstelveen onder een aparte landelijke stichting Ontmoeten & (Her)denken. We hopen zo een aantal belangrijke activiteiten voort te zetten die eigenlijk al voor de pilotperiode zijn ontwikkeld vanaf 2007. Sinds dat jaar participeerden we namelijk in een kinderfilosofieproject van de stichting Dialoog-in-Actie Verder hebben met de stichting Dia en de herdenkingsorganisaties Nusantara en het comité 4-5 mei in Amsterdam Zuidoost in 2016 de Wereldexpress georganiseerd. Ook hebben we we vrijwilligersgroepen in Amsterdam en Breukelen (Stichtse Vecht) getraind t.b.v. het les geven over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

Naast interculturele dialogen met volwassenen in Amsterdamse wijken werken we samen op het gebied van senioreneducatie waarvoor zelfs belangstelling bestond bij de Japanse televisie. Dit is een project waarbij we Indisch ouderen in woonzorgcentra  de Torenaer en Buitenveldert hun persoonlijke verhalen laten vertellen over de oorlog. Daarna ontstond een dialoog met de Nederlandse senioren en bejaarden over de oorlog in Nederland en andere thema’s zoals het zich verzoenen met voormalige oorlogsvijanden.