Resultaten

Tien educatieve evenementen met leerarrangementen

De resultaten kunnen we in kwantitatieve en kwalitatieve zin uitdrukken. Rond tien thema’s hebben we met twaalf scholen in de pilotperiode  2013 t/m 2017 tien thematische activiteiten ontwikkeld waarbij we samenwerkten met allerlei locale verenigingen en / of vrijwilligersgroepen zoals Amstelveen Oranje, bestuur en vriendenkring van het Indië Monument, de Vereniging Historisch Amstelveen, Stadsdorpen, woonzorg- en buurtcentra, vluchtelingen-, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties enzovoorts.

We hebben nu een uitgebalanceerd programma met thema’s rond Ontmoeten en Herdenken,

We werken jaarlijks met drie nieuwe scholen voor basis- en voortgezet onderwijs waardoor we in de pilotperiode 2013 t/m 2016 negen scholen hebben bereikt. Deze scholen bereiden zich in de maand juni voor op de ‘Ontmoetings- en Herdenkingsdag’  met kader-, muziek- en gastlessen in het kader van dit leerarrangement. Zo hebben op de derde  ‘Ontmoetings- en Herdenkingsdag’ in 2016 232 leerlingen uit groep acht van drie scholen meegedaan aan dit leerarrangement. Dat gebeurde met 4 à 10 voorbereidingslessen ook met gastdocenten, muzieklessen en eventueel de leskisten.

Daarnaast bezochten ook andere scholen de lesbus Wereldexpress en konden de leerlingen met familie  in de open uren op woensdag- en zaterdagmiddag deze bezoeken. Bij verschillende andere leerarrangementen konden ook ouders aanwezig als belangstellende of begeleider aanwezig zijn zoals de speurtocht Tweede Wereldoorlog en de ‘Ontmoetings- en Herdenkingsdag’.

Verder woonden op de jaarlijkse Indië-herdenking van 14 augustus 2016 ongeveer 400 personen de Indië-herdenking bij. Ze zijn dan getuige hoe leerlingen van adoptieschool de Cirkel  er bloemen leggen en hoe een leerling daarbij een gedicht voorleest zoals Rahsaan op 14 augustus 2016.

Kortom, er is sprake van een ruime belangstelling van de scholen die nu leeractiviteiten organiseren waar ze vanwege de drukte op scholen nauwelijks aan toegekomen zouden zijn.

 

Kwalitatieve evaluaties

In het eerste pilotjaar hebben we in de vorm van tevredenheidsonderzoeken en verbetervoorstellen de resultaten uitvoerig geëvalueerd  en deze zijn in kwalitatieve zin goed te noemen. Daarom besloot de gemeente en de scholen ook na het eerste jaar door te gaan in de hoop dat meer scholen er bij zouden worden betrokken. Het netwerk van deelnemende scholen en de samenwerkende lokale en landelijke organisaties breidde zich zo gaandeweg uit en ook nieuwe ideeën en initiatieven ontwikkelden zich. Daarbij proberen we steeds de ideeën van leerkrachten en onszelf, af te stemmen op het gemeentelijke overheidsbeleid en het beleid van de schoolbesturen.

Nieuwe educatieve evenementen ontstonden zoals de speurtocht Tweede Wereldoorlog en de actie voor oorlogskinderen in Syrië. Ook leert de jeugd de grootste bevolkingsgroepen met een tijdelijke dan wel vaste migratie achtergrond (voornamelijk expats) van hun Amstelveense leefwereld kennen. Over expats zoals Japanners, Indiërs, en ook Indische Nederlanders enzovoorts mogen de leerlingen wel wel enige basiskennis beschikken zoals hun historie en de historische relatie met ons land. De leerlingen kunnen  kinderen van deze groepen immers tegen komen in sportverenigingen en dagelijks op straat.

Het zelfde geldt voor religieuze groepen en kwetsbare groepen. Daarom denken we ook aan toekomstige ontmoetingen van leerlingen met deze en andere bevolkingsgroepen (zoals vluchtelingen). Zo zullen over zigeuners, vrijmetselaars en homoseksuelen die in de Tweede Wereldoorlog vervolgd werden e.a., in de toekomst ook nog lesbrieven maken en educatieve evenementen organiseren.

 

150701-evaluaties-in-wordclouds

Evaluaties en nieuwe plannen

Na afloop van elke peridode heeft er steeds een financiële evaluatie van de subsidies van de twee schoolbesturen plaats gevonden en een inhoudelijke evaluatie met een vooruitblik op de toekomstige plannen.

Hier is een voorbeeld van een verslag gemaakt alsmede de plannen voor de nabije toekomst. Zo zal er vanaf 2019 leerarrangementen over  westerse (vrijmetselarij, theosofie) en oosterse (taoïsme) esoterische levensbeschouwingen  worden ontwikkeld.

Ook zal geïnspireerd door de aanpak van de Stichting Dia in Amsterdam een leerarrangement LHBTI opgezet worden zodat ook de discriminatie van mensen met een andere sexuele achtergrond  aandacht krijgen.