Vitale school

De Vitale School als Transculturele Ontmoetingsruimte

Het concept van de Vitale School gaat uit van het feit dat een schoolteam een levend organisme is dat steeds groeit en bloeit en onderhouden moet worden. Steeds moet in het kader van voortdurende kwaliteitszorg worden nagedacht over de verbeteringen in het verleden, het heden en de toekomst van de school. Voor ons is kwaliteitszorg niet zozeer meten is weten’ waarbij scholen als een systeem wordt opgevat en leerlingen als een consument ‘ en leerkrachten als `verkopers’. Het zijn levende wezens die werken vanuit een bezieling, een bezieling die als vitale kracht van de school gevoed moet worden. Vooral op scholen met veel leerlingen met een migrantenachtergrond wordt via leerarrangementen gewerkt aan de school als `Transculturele Ontmoetingsruimte‘ vanuit enkele vragen. Wordt recht gedaan aan de integratie en de meervoudige transculturele identiteit van alle leerlingen in het kader van burgerschapsvorming, ontmoetingsonderwijs èn levensbeschouwelijk onderwijs? Sluit het onderwijs aan èn bij de leefwereld van de leerlingen èn de eisen die aan 21ste eeuwse vaardigheden van Betrokken zelfredzaamheid wordt gesteld? Door toe te werken naar zich steeds vernieuwende educatieve evenementen om co-creatie te bereiken kunnen we bijdragen aan de vitaliteit van de school, aan passie en bezieling onder leerlingen en leerkrachten om hun eigen persoonlijke vorming zoveel mogelijk in eigen handen te nemen.

De leerarrangementen van het scholenproject Ontmoeten & (her)denken werd in de pilotperiode in overleg met de leerkrachten samengesteld. De lessen hebben wij daarna georganiseerd en grotendeels ook zelf gegeven in aanwezigheid van de leerkrachten. Daarna werd de lessen en activiteiten geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

In de eerste twee jaar gebeurde dat zeer uitvoerig met de leerlingen en de leerkrachten op het zelfde moment in de klas na afloop van de lessen. Daar is een evaluatieverslag van gemaakt. In het tweede jaar gebeurde dat via Wordclouds van de leerlingen en in het laatste jaar (2015 – 2016) met een korte bespreking met de leerkrachten achteraf.

Maar eigenlijk zou je met een heel schoolteam een halve dag een training moeten volgen waarbij de uitgangspunten werden verduidelijkt en vooral geoefend wordt met werkvormen en de doe-opdrachten uit de leskisten. Daar hebben we als pilot ook ervaring mee opgedaan.

Praktijkvoorbeeld

Op de Algemene basisschool op Hindoegrondslag Vahon werd op 16 oktober 2015 een teamtraining Betrokkenheidsleren gegeven over Ontmoeten & (Her)denken en werd voor het eerst aan een schoolteam de leskisten `Kleurrijk Amstelveen’ getoond en werd ermee geoefend.

Na een workshop ouderparticipatie door de onderwijskundige Krishna Autar heeft Edu Dumasy een training Vitale kwaliteitszorg gegeven waarbij de betrokkenheid van het schoolteam en die van de leerlingen centraal kwam te staan.  Via het schoolontwerpmodel konden de 30 leerkrachten nadenken over de verschillende aspecten van schoolontwikkeling gericht op de toekomst van de school. Na deze fase van periodiek onderhoud kwam de schoolpraktijk aan bod. Er werd verslag gedaan van de ervaringen van het Amstelveense scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ en de activiteiten die daaruit voorkwamen en door de leerlingen, leerkrachten en ouders positief werden beoordeeld. De grote betrokkenheid van de leerlingen stond daarbij centraal bij deze groep acht leerlingen waarmee gedurende twee jaar in zes openbare, bijzondere en particuliere basisscholen en een burgklas werd geëxperimenteerd.

Er is een evaluatieverslag gemaakt van deze studiedag.

 

 20151017-hindoeschool-den-haag-2