Wie zijn wij?

Samenwerkende vrijwilligers

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie in Amstelveen waarbij we in de vijfjarige pilotperiode (2013 t/m 2018) met zo’n 60 vrijwilligers onder professionele leiding met elkaar hebben samengewerkt aan onderwijsprogramma’s. Als vrijwilligersgroep zijn we onder auspiciën van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië het Amstelveense scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ gestart. Dit project bouwde voort op een eerdere samenwerking van Amstelveense met de Amsterdamse vrijwilligers van de Stichting Dialoog-in-Actie in Amsterdam vanaf 2007. Deze laatste netwerkorganisatie houdt zich bezig met interreligieuze en interculturele dialogen met volwassenen en de schoolgaande jeugd.

Met het Amsterdamse project als voorbeeld werd uitgaande van de Wet op de Burgerschapsvorming die voor elke school sinds 2006 verplicht is, het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken opgezet. De onkosten van dit vrijwilligersproject werden gedragen door o.a. de gemeente, de twee schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs en particulieren en uitgevoerd door zo'n 60 vrijwilligers. Vanuit een bepaalde missie / visie en werkwijze zijn tien educatieve evenementen in de vorm van leerarrangementen ontwikkeld met als doel dat de scholen zelf zoveel mogelijk deze onderwijsactiviteiten uitvoeren. Een voorbeeld is de 3de fase van de `Tas voor Aleppo' met 5 scholen. Dit leidde ertoe dat in 100 Amstelveense gezinnen gesprekken werden gevoerd over de oorlog in Syrië èn de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen. De lessen hebben de leerkrachten zelf gegeven aan de hand van door ons voorbereid lesmateriaal.
Netwerkorganisatie

Als netwerkorganisatie werden in de pilotjaren 2013 t/m 2017 de vrijwilligers aangestuurd door twee gepensioneerde schooldirecteuren. Zij bewaakten de deskundigheid en betrokkenheid van de wisselende lokale vrijwilligersgroepen bij hun werkzaamheden bij de thema’s rond het ontmoeten van kwetsbare groepen en het herdenken van de Tweede wereldoorlog in Amstelveen èn elders zoals in Nederlands-Indië.

Een aantal van die vrijwilligers kwamen uit organisaties met eigen sociale projecten waarin wij weer met onze vrijwilligers participeren zoals die van Amstelveen Oranje, de Vereniging Historisch Amstelveen, de Stadsdorpen Elsrijk, Randwijck, de sjoelgroep aan de Randwijcklaan, Open Joodse Dagen en de onderzoeksgroep Tweede Wereldoorlog Amstelveen, historiegroep Bovenkerk, Dialooginactie in Amsterdam enzovoorts. Zo proberen we via dergelijke losse samenwerkingsverbanden elkaar te inspireren. De Amstelveense burgemeester Mirjam van `t Veld (2014 t/m 2017) was samen met wethouder Herbert Raat daarin de drijvende kracht. Onder waarbij de gemeente onze burgerinitiatieven vaak steunt zoals de aankoop van de sjoel voor 1 miljoen euro in 2018 als educatief ontmoetingscentrum.


Bestuur van de Indiëherdenking met burgemeester Mirjam van `t Veld

Wethouder Raat opent een tentoonstelling

Regionale en landelijke samenwerking

Vanuit verschillende herdenkingsorganisaties in het land die lokaal het einde van de Tweede  Wereldoorlog op 4 mei dan wel 15 augustus herdenken, is de vraag tot samenwerking ontstaan.

>We hopen zo via het organiseren van ontmoetingen van onze schooljeugd met kwetsbare groepen bij te dragen aan Duurzaam Samenleven. Vanuit de gedachte van 1 WO2 willen we ook anticiperen op de toekomst zonder ooggetuigen van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Hun persoonlijke verhalen willen we doorgeven om onze democratische kleurrijke samenleving voor de toekomst goed te laten functioneren. Rond de thema's van `Ontmoeten & (Her)denken’ willen we meer samenwerken en zo ervaringen uitwisselen om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. Vandaar dat we sinds 2015 met andere steden uitdrukkelijk zijn gaan samenwerken te beginnen regionaal met de gemeenten Stichtse Vecht (Loenen, Breukelen, Maarsen) en Amsterdam met vooral de Stichting Dialooginactie sinds 2007.


 

Vrijwilligers bij de educatieve evenementen