Amstelveens scholenproject voortgekomen uit de Indiëherdenking 2012 t/m 2020

Sinds 2020 als aparte Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Wie zijn wij?

Wij vormen het bestuur van de stichting Ontmoeten & (Her)denken bestaande uit Edu Dumasy (voorzitter en 2de Indische generatie) Kimberly Kwanten (secretaris) en

Stephan van Beek (penningmeester en 3de Indische generatie)

Oud bestuur: voor Kimberly Kwanten is sinds april 2023 Jurgen van den Berg in de plaats gekomen als secretaris

Onze statuten: `Onderzoek, het  uitwisselen,  vastleggen  en  doorgeven  van  kennis en ervaringen  over  het  koloniaal  verleden  via  educatieve activiteiten  zowel  door  het ontwikkelen  van publicaties  en lesmateriaal  als  het  uitvoeren  van  onderwijs- en vormingsactiviteiten en het organiseren  van  ontmoetingen’

Belangrijk zijn onze Indische wortels waarbij personen met van verschillende generaties met een Indisch-Indonesische achtergrond met elkaar samenwerken.

Organisatiestructuur Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Netwerkgroep van vrijwilligers in overleg bij elkaar 3 maart 2023

Rechts: voorzitter Edu Dumasy met adviseurs Herberf Steffin en Joan van Snellen-van Vollenhoven in het Multatulimuseum

stichting ontmoeten en herdenken

Netwerk van vrijwilligers van Stadsdorp Elsrijk en de Stichting Ontmoeten & (Her)denken in bespreking

Amstelveense Indiëherdenking

Amstelveense Indiëherdenking jaarlijks op 15 augutus in het Broersepark

Onze oorsprong

Wij zijn ook het scholenproject van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. 

Bestuurssamenstelling

170931 afscheid mirjam van t veld en Indiëmonument -+ namen

 

Bestuur en adviseurs van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers van Nederlands-IndiëMeer informatie

Statuten van de Amstelveense Indiëherdenking: `het levendig houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië en het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de cultuur van Nederlands-Indië, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of enigszins verband houdt.

Voeg je header hier toe