Wie zijn wij

In de pilotperiode (2013 t/m 2017) hebben wij als vrijwilligersgroep onder auspiciën van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië en ondersteund door o.a. de gemeente en twee schoolbesturen het Amstelveense scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ gestart. Vanuit een bepaalde missie / visie en werkwijze zijn tien educatieve evenementen in de vorm van leerarrangementen ontwikkeld die  vanaf augustus 2017 de komende jaren de scholen zelf zoveel mogelijk dienen uit te voeren. Dat is gelukt bij de Tas voor Aleppo eind 2017.

Er zijn wisselende vrijwilliggersgroepen actief bij de verschillende onderwijsactiviteiten. Enerzijds participeren we in gelijkgestemde projecten als die van Amstelveen Oranje, de Stadsdorpen Elsrijk, Randwijck, de sjielgroep behoud Randwijcklaan, Open Joodse Dagen en de onderzoeksgroep Tweede Wereldoorlog Amstelveen. Zo proberen we in dergelijke losse samenwerkingsverbanden elkaar te inspireren waarbij de gemeente onze burgerinitiatieven vaak steunt zoals de aankoop van de sjoel voor 1 miljoen euro begin 2018 als educatief ontmoetingscentrum.

Vanuit verschillende herdenkingsorganisaties in het land die lokaal het einde van de Tweede  Wereldoorlog op 4 mei en 15 augustus herdenken, is de vraag om samenwerking ontstaan. Onder de paraplu van `Ontmoeten & (Her)denken’ willen we meer samenwerken en zo elkaars activiteiten en onderwijsprogramma’s uitwisselen. Vandaar dat we sinds 2015 met andere steden  zijn gaan samenwerken te beginnen regionaal met de gemeenten Stichtse Vecht (Loenen, Breukelen, Maarsen) en Amsterdam met vooral de Stichting Dia.

We hopen zo vanuit de gedachte 1 WO2 vooruit te spelen op de toekomst, een toekomst zonder ooggetuigen van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog waar alle leerlingen en hun ouders in onze kleurrijke samenleving mee verbonden voelen.

Vrijwilligers bij de educatieve evenementen