Amstelveens scholenproject voortgekomen uit de Indiëherdenking 2012 t/m 2020

Sinds 2020 werken wij als aparte Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Bestuur stichting Ontmoeten & (Her)denken

Bestuur presenteert zich op transculturele wijze door te pendelen tussen de Nederlandse en Indonesische cultuur

Samenwerking Stadsdorp Elsrijk en de Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Overleg met vrijwilligers van de werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk

Overleg met regionale en landelijke netwerkgroep

stichting ontmoeten en herdenken

Voorzitter Edu Dumasy met

adviseurs Herbert Steffin en

Joan van Snellen-van Vollenhoven

Amstelveense Indiëherdenking

Hoe is onze stichting Ontmoeten & (Her)denken ontstaan?

Wij zijn als  scholenproject in 2012 voortgekomen uit de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. 

Bestuurssamenstelling:

 

Het bestuur van de Indiëherdenking

Amstelveense Indiëherdenking jaarlijks op 15 augustus in het Broersepark

Statuten van de Amstelveense Indiëherdenking: `het levendig houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië en het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de cultuur van Nederlands-Indië, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of enigszins verband houdt.

  • De stichting Ontmoeten & (her)denken heeft ten  doel:
    onderzoek, het  uitwisselen,  vastleggen  en  doorgeven  van  kennis en ervaringen  over  het  koloniaal  verleden  via  educatieve activiteiten  zowel  door  het 

 – ontwikkelen  van publicaties  en
-lesmateriaal  als  het  uitvoeren  van  onderwijs- en vormingsactiviteiten en het organiseren  van  ontmoetingen,
en ‘verder
het verrichten van alle handelingen, die met het -vorenstaande  in  de ruimste  zin  verband houden  of daartoe bevorderlijk  kunnen  zijn.
De stichting  tracht haar doel onder  meer:

 
 
  1. het organiseren van  gesprekken  en bijeenkomsten  met onder  andere  vertegenwoordigers  van  verschillende culturele,  etnische  -en religieuze  groepen in  de samenleving en 

  2. trainingen in verschillende  gesprekstechnieken.

Samenwerking van de Stichting Ontmoeten & (Her)denken met angklunggroep Melodi Bambu

west ontmoet oost 2021
  • De angklung als symbool van de brugfunctie tussen Nederland en Indonesië, tussen West en Oost