Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie in Amstelveen waarbij we in de vijfjarige pilotperiode (2013 t/m 2018) met zo’n 60 vrijwilligers onder professionele leiding met elkaar hebben samengewerkt aan onderwijsprogramma’s. Als vrijwilligersgroep zijn we onder auspiciën van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië het Amstelveense scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ gestart. Dit project bouwde voort op een eerdere samenwerking van Amstelveense met de Amsterdamse vrijwilligers van de Stichting Dialoog-in-Actie in Amsterdam vanaf 2007. Deze laatste is ook een netwerkorganisatie die zich met interreligieuze en interculturele dialogen met volwassenen en de schoolgaande jeugd bezighoudt.

Met het Amsterdamse project als voorbeeld werd uitgaande basis van de Wet op de Burgerschapsvorming waaraan elke school sinds 2006 zich moest aan conformeren, werd het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken opgezet. Deze werd als vrijwilligersproject ondersteund door o.a. de gemeente, twee schoolbesturen en particulieren en in de loop der jaren wel uitgevoerd door 50 vrijwilligers. Vanuit een bepaalde missie / visie en werkwijze zijn tien educatieve evenementen in de vorm van leerarrangementen ontwikkeld die  vanaf augustus 2017 de komende jaren de scholen zelf zoveel mogelijk dienen uit te voeren. Dat is eind 2017 gelukt bij de Tas voor Aleppo waar in 100 Amstelveense gezinnen gesprekken werden gevoerd over de oorlog in Syrië èn vergeleken met de Tweede Wereldoorlog toendertijd in Amstelveen.

Als netwerkorganisatie van 2013 t/m 2017 geleid door gepensioneerde schooldirecteuren werd er een beroep gedaan op de deskundigheid en vooral enthousiasme van wisselende lokale vrijwilligersgroepen die zich bezighouden met het ontmoeten van kwetsbare groepen, de Tweede wereldoorlog binnen de context van enerzijds de geschiedenis van Amstelveen èn die van de oorlog elders zoals in Nederlands-Indië. Een aantal van die groepen hadden eigen sociale projecten waarin wij weer met onze vrijwilligers participeren zoals die van Amstelveen Oranje, de Stadsdorpen Elsrijk, Randwijck, de sjoelgroep aan de Randwijcklaan, Open Joodse Dagen en de onderzoeksgroep Tweede Wereldoorlog Amstelveen, historiegroep Bovenkerk enzovoorts. Zo proberen we in dergelijke losse samenwerkingsverbanden elkaar te inspireren waarbij de gemeente onze burgerinitiatieven vaak steunt zoals de aankoop van de sjoel voor 1 miljoen euro begin 2018 als educatief ontmoetingscentrum. De Amstelveense burgemeester Mirjam van `t Veld (2014 t/m 2017) was daarin met haar project `Mensen maken Amstelveen’ een groot inspirator en steun.

Regionale en landelijke samenwerking

Vanuit verschillende herdenkingsorganisaties in het land die lokaal het einde van de Tweede  Wereldoorlog op 4 mei en 15 augustus herdenken, is de vraag om samenwerking ontstaan. Onder de paraplu van `Ontmoeten & (Her)denken’ willen we meer samenwerken en zo elkaars activiteiten en onderwijsprogramma’s uitwisselen. Vandaar dat we sinds 2015 met andere steden uitdrukkelijke zijn gaan samenwerken te beginnen regionaal met de gemeenten Stichtse Vecht (Loenen, Breukelen, Maarsen) en Amsterdam met vooral de Stichting Dia waar we vanaf 2007 inspiratie gehaald hebben.

We hopen zo via het organiseren van ontmoetingen van onze schooljeugd met kwetsbare groepen bij te dragen aan Duurzaam Samenleven. Door vanuit de gedachte 1 WO2 willen we ook anticiperen op de toekomst, een toekomst waarbij de ooggetuigen van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog er niet meer zijn maar die ons de lessen uit het verleden hebben meegegeven waarmee wij met leerlingen en ouders in onze kleurrijke samenleving voor de toekomst kunnen invullen.

 

Netwerkorganisatie met vrijwilligers

In de vijfjarige pilotperiode (2013 t/m 2018) hebben wij als vrijwilligersgroep onder auspiciën van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië het Amstelveense scholenproject `Ontmoeten- en (Her)denken’ gestart. Dit project bouwde voort op een eerder samenwerking van Amstelveense vrijwilligers met de Stichting Dialoog-in-Actie in Amsterdam sinds 2007, een netwerkorganisatie die zich met interreligieuze en interculturele dialogen met volwassenen en de schoolgaande jeugd bezighoudt.

Met het Amsterdamse project als voorbeeld werd uitgaande basis van de Wet op de Burgerschapsvorming waaraan elke school sinds 2006 plannen voor moest maken, werd het Amstelveense scholenproject Ontmoeten & (Her)denken opgezet. Deze werd als vrijwilligersproject ondersteund door o.a. de gemeente, twee schoolbesturen en particulieren en in de loop der jaren wel uitgevoerd door 60 vrijwilligers. Vanuit een bepaalde missie / visie en werkwijze zijn tien educatieve evenementen in de vorm van leerarrangementen ontwikkeld die  vanaf augustus 2017 de komende jaren de scholen zelf zoveel mogelijk dienen uit te voeren. Dat is eind 2017 gelukt bij de Tas voor Aleppo waar in 100 Amstelveense gezinnen gesprekken werden gevoerd over de oorlog in Syrië èn vergeleken met de Tweede Wereldoorlog toendertijd in Amstelveen.

Als netwerkorganisatie van 2013 t/m 2017 geleid door gepensioneerde schooldirecteuren werd er een beroep gedaan op de deskundigheid en vooral enthousiasme van wisselende lokale vrijwilliggersgroepen die zich bezighouden met het ontmoeten van kwetsbare groepen, de Tweede wereldoorlog binnen de context van enerzijds de geschiedenis van Amstelveen èn die van de oorlog elders zoals in Nederlands-Indië. Een aantal van die groepen hadden eigen sociale projecten waarin wij weer met onze vrijwilligers participeren zoals die van Amstelveen Oranje, de Stadsdorpen Elsrijk, Randwijck, de sjoelgroep aan de Randwijcklaan, Open Joodse Dagen en de onderzoeksgroep Tweede Wereldoorlog Amstelveen, historiegroep Bovenkerk enzovoorts. Zo proberen we in dergelijke losse samenwerkingsverbanden elkaar te inspireren waarbij de gemeente onze burgerinitiatieven vaak steunt zoals de aankoop van de sjoel voor 1 miljoen euro begin 2018 als educatief ontmoetingscentrum. De Amstelveense burgemeester Mirjam van `t Veld (2014 t/m 2017) was daarin met haar project `Mensen maken Amstelveen’ een groot inspirator en steun.

 

Regionale en landelijke samenwerking

Vanuit verschillende herdenkingsorganisaties in het land die lokaal het einde van de Tweede  Wereldoorlog op 4 mei en 15 augustus herdenken, is de vraag om samenwerking ontstaan. Onder de paraplu van `Ontmoeten & (Her)denken’ willen we meer samenwerken en zo elkaars activiteiten en onderwijsprogramma’s uitwisselen. Vandaar dat we sinds 2015 met andere steden uitdrukkelijk zijn gaan samenwerken te beginnen regionaal met de gemeenten Stichtse Vecht (Loenen, Breukelen, Maarsen) en Amsterdam met vooral de Stichting Dia waar we vanaf 2007 inspiratie gehaald hebben.

We hopen zo via het organiseren van ontmoetingen van onze schooljeugd met kwetsbare groepen bij te dragen aan Duurzaam Samenleven. Door vanuit de gedachte 1 WO2 willen we ook anticiperen op de toekomst, een toekomst waarbij de ooggetuigen van de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog er niet meer zijn maar die ons de lessen uit het verleden hebben meegegeven waarmee wij met leerlingen en ouders in onze kleurrijke samenleving voor de toekomst kunnen invullen.

Vrijwilligers bij de educatieve evenementen