Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Transculturele burgerschapsvorming bij vorming en onderwijs

stichting ontmoeten en herdenken

Onze belangrijkste educatieve werkvelden

Onze belangrijkste thema's:

Onvrijheidssituaties:

- Koloniaal verleden in de Oost en de Tweede Wereldoorlog

- de Tweede Wereldoorlog mondiaal benaderd (1WO2)

Duurzaam samenleven

BURGERSCHAP

het stimuleren van leerlingen om actief meedoen aan de samenleving
en daaraan een positieve bijdrage leveren.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

TRANSCULTUREEL BURGERSCHAP

het stimuleren van de betrokken zelfredzaamheid om actief mee te doen in onze kleurrijke samenleving die pluriform en multicultureel is.

HOE?

De stichting Ontmoeten & (Her)denken heeft ontwikkeld:

West ontmoet Oost als theaterevenement
West ontmoet Oost als onderwijsmodule

Hebt u vragen? Stuur ons dan een mail.