Wat is (her)denken?

Herdenken is het stilstaan bij het verleden en daarbij na te denken over belangrijke gebeurtenissen ​

Belangrijke geberutenissen in het verleden zijn vooral het koloniaal verleden met de Oost (voormalig Nederlands-Indië) en de Tweede wereldoorlog mondiaal gezien

Gedeeld verleden van Nederland, Indonesië en Japan

Indië-monument Amstelveen

Van Heutszmonument (1935 - 2007) tot Indië-Nederland monument

De Stichting Herdenking Gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië die de jaarlijkse Indiëherdenking in Amstelveen organiseert, heeft een historische relatie met het monument. In  1998 toen er sprake was van een mogelijke afbraak van het monument heeft ze een plan naar voren gebracht om het een nieuwe bestemming en naamsverandering te geven: het Indië-Nederland monument.

Sinds 2016 organiseert het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken van deze vereniging daar Indiëherdenkingen voor de schooljeugd om het monument te dekoloniseren.

Indië-Nederlandmonument: dekolonisatieherdenking voor de schooljeugd

Wij doen als stichting mee met de jaarlijkse Amstelveense Indiëherdenking waaruit we in 2012 zijn voortgekomen. Is de Indiëherdenking vooral op het verleden gericht met accent op de Nederlandse slachtoffers, de educatieve activiteiten zijn meer toekomstgericht. Vandaar dat we ons richten op onderwijsactiviteiten voor de schooljeugd vanuit meerdere  inhoudelijke perspectieven  (Nederland – Indonesië) en transcultureel (vanuit meerdere culturele perspectieven en belevingen).

Hiernaast leggen leerlingen van basisschool de Cirkel o.l.v. juf Inge Smits  bloemen bij de Indiëherdenking van 2014.

Opening van het van Heutzmonument door koningin Wilhelmina in 1935

Het nieuwe Indië-Nederland monument met nioeuwe kunstwerken met landschappen uit Indonesië

Vier herdenkingen in Amsterdam naar het gedeelde verleden Indonesië-Nederland 2021 - 2022

Eerste dekolonisatieherdenking Amsterdam Indië-Nederland monument 16 augustus 2021