HERDENKINGSACTIVITEITEN: VAN VERLEDEN NAAR TOEKOMST

Wat is herdenken?

Wij doen als stichting mee met de jaarlijkse Amstelveense Indiëherdenking waaruit we in 2012 zijn voortgekomen. Is de Indiëherdenking vooral op het verleden gericht met accent op de Nederlandse slachtoffers, de educatieve activiteiten zijn meer toekomstgericht. Vandaar dat we ons richten op de jeugd en meerdere  inhoudelijke perspectieven  (Nederland – Indonesië) en transcultureel (vanuit meerdere culturele perspectieven en belevingen).

Hiernaast leggen leerlingen van basisschool de Cirkel o.l.v. juf Inge Smits  bloemen bij de Indiëherdenking van 2014.

 

Het herdenken van onvrijheidssituaties in de Tweede Wereldoorlog in de eigen woonplaats (1WO2) en mondiaal gezien in de Japanse bezettingstijd, behoren tot de kernactiviteiten van onze stichting.

Gezien onze inclusieve transculturele uitgangspunten is onze eerste invalshoek wel eerst de Tweede Wereldoorlog in Azië maar we willen het wel mondiaal benaderen.

 

Jaarlijkse Indië-herdenkingen sinds 1993

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Toekomstgerichte Herdenking met de schooljeugd

Wij doen als stichting mee met de jaarlijkse Amstelveense Indiëherdenking waaruit we in 2012 zijn voortgekomen. Is de Indiëherdenking vooral op het verleden gericht met accent op de Nederlandse slachtoffers, de educatieve activiteiten zijn meer toekomstgericht. Vandaar dat we ons richten op de jeugd en meerdere  inhoudelijke perspectieven  (Nederland – Indonesië) en transcultureel (vanuit meerdere culturele perspectieven en belevingen).

Hiernaast leggen leerlingen van basisschool de Cirkel o.l.v. juf Inge Smits  bloemen bij de Indiëherdenking van 2014.

Toekomstgerichte Indiëherdenking met Japanse vertegenwoordigers

Vanaf 2015 worden door vertegenwoordigers van de dialoogvereniging Nederland-Japan-Indonesië kransen gelegd bij de Amstelveense Indiëherdenking.

Linksboven: Voormalige voorzitter Yukari Tangena van de dialoogvereniging Nederland- Japan – Indonesië en  toenmalige penningmeester Rob Sipkens leggen sinds 2015 afgewisseld door Takamitsu Muraoka en Keiko Muraoka een krans bij de Amstelveense Indiëherdenking. In Amstelveen woont de grootste groep Japanse expats.

Zij hebben de `dialoogvereniging Nederland, Japan, Indonesië,’ opgericht. Ze willen vanuit particulier initiatief een verzoening bereiken tussen landen die eens met elkaar in oorlog waren. Wij sluiten met ons lesmateriaal en activiteiten daarbij graag aan en wonen de jaarlijkse dialoogcongressen bij. Oud-voorzitter Yukari Tangena heeft daarvoor ook gastlessen gegeven voor Amstelveense scholieren.

prof. Muruoka  is initiatiefnemer van de dialoogvereniging Nederland-Japan-Indonesië. Begin 2022 heeft deze vereniging waarmee we op onderwijsgebied samenwerken een dialoog gehouden met Indonesische wetenschappers in Surabaya.

 

Van Heutszmonument (1935 - 2007) tot Indië-Nederland monument

De Stichting Herdenking Gevallenen en slachtoffers in Nederlands-Indië die de jaarlijkse Indiëherdenking in Amstelveen organiseert, heeft een historische relatie met het monument. In  1998 toen er sprake was van een mogelijke afbraak van het monument heeft ze een plan naar voren gebracht om het een nieuwe bestemming en naamsverandering te geven: het Indië-Nederland monument.

Sinds 2016 organiseert het scholenproject Ontmoeten & (Her)denken van deze vereniging daar Indiëherdenkingen voor de schooljeugd om het monument te dekoloniseren.

Indië-Nederlandmonument: dekolonisatieherdenking voor de schooljeugd

Wij doen als stichting mee met de jaarlijkse Amstelveense Indiëherdenking waaruit we in 2012 zijn voortgekomen. Is de Indiëherdenking vooral op het verleden gericht met accent op de Nederlandse slachtoffers, de educatieve activiteiten zijn meer toekomstgericht. Vandaar dat we ons richten op onderwijsactiviteiten voor de schooljeugd vanuit meerdere  inhoudelijke perspectieven  (Nederland – Indonesië) en transcultureel (vanuit meerdere culturele perspectieven en belevingen).

Hiernaast leggen leerlingen van basisschool de Cirkel o.l.v. juf Inge Smits  bloemen bij de Indiëherdenking van 2014.

Opening van het van Heutzmonument door koningin Wilhelmina in 1935

Het nieuwe Indië-Nederland monument met nioeuwe kunstwerken met landschappen uit Indonesië

Dialoogevenementen bij het Indië-Nederland monument

Sinds 2013 is er een samenwerkingsrelatie van het Amstelveense scholenproject Ontmoeten en (Her)denken met de Amsterdamse dialoogorganisatie DIA. (Dialoog-in-Actie). Kennis over het koloniaal Indisch en Moluks verleden en expertise over onderwijs vanuit het Amstelveense onderwijsorganisatie Ontmoeten & (Her)denken, werd zo gecombineerd met de ervaring met dialogen van DIA. Dit mondde uit in verschillende projecten om het gebied Amstelveen-Noord en Amsterdam-Zuid tot een herinnerings- en herdenkingsgebied te maken onder de naam `herinneringsgebied Nieuwer-Amstel, de oorspronkelijke benaming van dit gebied tot 1896 toen de eerste Amsterdamse uitleg begon. waarin `onvrijheidssituaties’ vanuit een meervoudig en transcultureel perspectief gerealiseerd werd. Meervoudig vanuit een niet-eurocentrisch perspectief maar vanuit Nederlands èn Indonesisch gezichtspunt.

Transcultureel door vanuit verschillende culturele perspectieven en belevingen de gedeelde historische relatie Nederland-Indonesië aan de orde te stellen. Zo is er een belangrijke rol weggelegd voor het Indonesische muziekinstrument de Angklung.

Op verschillende locaties zijn er gezamenlijke educatieactiviteiten uitgevoerd. (zie afbeelding hieronder)

Historisch gebied Nieuwer-Amstel: 1300 - 1896
Herinngeringshotspots in Amstelveen-Noord en Amsterdam-Zuid

Vanaf de jaren zestig zijn er regelmatig bekladdingen geweest van het vroegere van Heutszmonument de laatste in 2021. Vanaf 1998 zijn er nieuwe plannen ontwikkeld vanuit de Amstelveense Indiëherdenking o.l.v. toenmalige voorzitter Ard Diazoni die uitmondden in de inhoudelijke en naamswijziging van het Indië-Nederland monument.

Activiteiten rond het Indië-Nederland monument:

– 2016: op basisschool de Elout in de Lairessestraat; lessen over de Tweede wereldoorlog, Marokkaanse soldaten (de Goums) en het Indië-Nederland monument

– 2018: activiteiten vanuit de buurtvereniging

– 2018: Indiëherdenking bij het Indië-Nederland monument met Ard Diazoni die brugklassers van het Amsterdams Lyceum informeerde over de geschiedenis van het monument (rechterfoto).

Eerste Indonesiëlezing augustus 2021: 

1. Conservator Huib Akihari geeft informatie over het Indië-Nederland monument

2. Hindoestaans musicus Dhroeh Nankoe geeft instructie dan wel vervanger Lenie landweer

3, Onderwijs- en Indonesiëkundige Edu Dumasy geeft een lezing over de betrokkenheid van zijn familie bij de Atjehoorlog

4. Dialogen o.l.v. gespreksleiders van Dialoog-in-Actie. augustus 2021

Eerste dekolonisatieherdenking 16 augutus 2021

Na de dekolonisatieactiviteiten met scholieren van het Amsterdams Lyceum en basisschool Elout vanaf 2017, vond op 16 augustus 2021 de eerste dekolonisatieherdenking plaats waarbij personen uit het dekolonisatienetwerk o.l.v. Benjamin Caton zijn betrokken.

Op 26 augustus 2022 werd voor de tweede keer de dekolonisatieherdenking bij het Indië-Nederland monument georganiseerd met mooie toespraken, gedichten en Indonesische gamelanmuziek van gamelangroep Widosari.