Met de stichting Dialoog-in-Actie als penvoerder worden we ingehuurd om delen van het project Indische sporen naar de toekomst te realiseren

Vijf producten Indische sporen naar de toekomst

In de periode juni 2021 – 2024 worden vijf producten uitgevoerd:

– Lesbrieven met informatie

 

– pabo stagehandboek

 

– Digitaal lespakket met een App

 

– Transculturele ontmoetingsdagen

 

– Landelijke samenwerking

banner geschiedenis

Product 1: Lesbrieven over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis.

We maken 18 tot 22 lesbrieven voor de bovenbouw

basisschool over de gedeelde

Nederlands-Indonesische geschiedenis

over tien tijdsperioden. Daarbij zijn er twee

algemene lesbrieven en 10 vanuit zowel

Nederlands als Indonesisch perspectief.

 

Product 2: App Indische Sporen'

Er is een App`Indische Sporen’ in de maak  voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs. Pabo-studneten leren om deze App te gebruiken op stagescholen.

Product 3: Pabo lespakket met Stagehandboek

We maken een een module voor lerarenopleidingen

met educatieve activiteiten naar keuze in de vorm van een module.

Zo komt er een pabo-stageboek met aanwijzingen

hoe de studenten stagelessen kunnen verzorgen

met de game `Indische Sporen’ en de 22 lesbrieven

voor basisscholen. Informatie, cultuurbeleving

(gamelan, angklung en beeldende kunst)

worden daarbij met elkaar geïntegreerd.

Voor de pabodocent is een docentenhandleiding

beschikbaar waarbij onze projectmedewerkers

ondersteuning kunnen bieden.

Product 4: Transculturele ontmoetingsdagen

Vanaf 2013 organiseren we op Amstelveense en Amsterdamse basisscholen transculturele ontmoetingsdagen met de groepen acht. De leerlingen ontmoeten dan bejaarde slachtoffers van onvrijheidssituaties van de tweede wereldoorlog uit de eigen woonplaats en uit het voormalige Nederlands-Indië. Dit doen we sinds 2021 ook voor volwassenen. Op 11 september 2022 organiseren we in een samenwerkingsverband met Stadsdorp Elsrijk en het Hermann Wesselinck college in Amstelveen West ontmoet Oost met Indonesische gamelan en angklungmuziek en leerlingen spelen dan een stuk over de gedeelde Nederlands-Indonesische geschiedenis.
west ontmoet oost 2021
West ontmoet Oost 9 september 2022 Amstelveens Openluchttheater

Product 5: landelijke samenwerking

Sinds 2015 voeren we met een aantal lokale Indiëherdenkingen die zich met onderwijs bezighouden overleg in Utrecht. We wisselen ervaringen en documenten uit en ondersteunen elkaar bij lessen zoals we op scholen in Stichtse Vecht hebben gedaan en in Amsterdam. De coördinatie is in handen vanuit de stichting Ontmoeten & (Her)denken. Vanaf 2021 zijn dat Joan Snellen van Vollenhoven en Edu Dumasy. 

Onze integrale aanpak:

via educatie (digitale)kennis, cultureel erfgoed en dialoogvormen combineren

model