Modulestructuur voor het onderwijs

Onderwijs

Als educatieproject werken we aan onderwijs- en vormingsprojecten. Via aan modulestructuur bieden we scholen onderwijsactiviteiten aan gericht op (transculturele) burgerschapsvorming via onvrijheidssituaties uit ons koloniaal verleden in de Oost en de Tweede Wereldoorlog vanuit een mondiaal perspectief (1WO2).

Gewoonlijk begint een module met een introducties gegeven door de docent met een korte introductiefilm over het koloniaal verleden en de Tweede wereldoorlog eindigend met een interactieve opdracht met een tijdlijn:

Doel: historisch inzicht van ons gedeeld verleden Indonesië – Nederland

Introductieles met film en tijdlijn

App Indisch Sporen

De App Indische sporen wordt o.l.v. de leraar gespeeld. Na een introductieles kiezen groepjes leerlingen lezen de leerlingen bronteksten en voeren ze opdrachten uit vanuit een Nederlands dan wel Indonesisch perspectief. 

Doel: historische kennis vergroten over het gedeelde verleden Nederland-Indonesië.

Tijdlijn van Westerse en Oostere sulren en de lokale geschiedenis

App Indische sporen

Gastdocent Nora Valk vertelt over haar kampervaringen in Ambarawa

Na het spelen van de App krijgen de leerlingen een Indisch familieverhaal te horen. Hier een voorbeeld van  Nora Valk uit Amstelveen die vertelt over haar kampervaringen als klein kind in Ambarawa waar haar moeder overleed.

 
Doel: inzicht in het gedeelde verleden 

Kort onderwijsarrangement:

gastlessen van ervaringsdeskundige uit de 1ste of 2de Indische generatie

Lesbrieven gedeelde geschiedenis Nederland - Indonesië

Lesbrieven die ontwikkeld worden bevatten basisinformatie en onderzoeks- en presentatieopdrachten die leerlingen aan hun klas presenteren na aanvullend onderzoek.

Verwerkingsactiviteiten

Dialogen voeren

We voeren dialogen met leerlingen in de vorm van kinderfilosofie in het basisonderwijs en filosoferen met jongeren in hetrvoortgezet onderwijs.

Culturele activiteiten: muziek maken, dans en koken

Angklung spelen op hindoeschool Vahon

Nadat voldoende kennis is verworven vinden we dat de leerlingen ook cultuur moeten kunnen beleven.

Dansen: oosters en westers

Oosterse dansvormen kunnen als verwerkingsactiviteit worden georganiseerd o.l.v. deskundige dansers die opgeleid zijn in India of Indonesië. Dit is gerealiseerd bij de twee versies van West ontmoet Oost in 2021 en 2022 in het Openluchttheater.

Kookcursus: nasi tumpeng en fusiongerechten zoals rijsttafel

Koken van oosterse gerechten is een vorm van cultuurbeleving om andere culturen te leren kennen.

kookcursus

drama: Theater maken

Theater maken op scholen is een vorm waarin allerlei culturele activiteiten met elkaar geïntegreerd worden zoals drama, schilderen, muziek en dans.

west ontmoet oost 2021

Informatie Historische monumenten zoals Indië-Nederland monumnet in Amsterdam (vroegere van Heutszmonument)

Bij monumenten die aan het koloniaal verleden of de Tweede Oorlog herinneren hebben we activiteiten opgezet om leerlingen te herinneren aan onvrijhewdissituaties.

Historische wandeling in de eigen leefomgeving

Wandel- en speurtochten voor scholieren over de lokale geschiedenis, koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog  geven de mogelijkheid om al bewegend informatie op te nemen. Dit hebben we voor Amstelveen-Noord (Elsrijk en Randwijck)  en gaan het ook voor Amsterdam-Zuid ontwikkelen.

wandeltocht wo2

Participeren in Indië-herdenkingen

Scholieren van Amstelveense en Amsterdamse scholen hebben meegedaan aan de Indiëherdenking op 14 augustus in het Amstelveense Broersepark. Dat is gebeurd door bloemen te leggen of door een toespraak te houden in de vorm van het voorlezen van een gedicht.

Schilderen

Schilderen van doeken die als achtergrond worden gebruikt voor theatervoorstellingen is een vorm van cultuurbeleving waar kleur en tekeningen creatief verwerkt worden.

Workshops rond herdenkingsmonumenten in het Broersepark in Amstelveen

Vanaf 2013 hebben we ontmoetingsdagen voor groepen 8 van basisscholen georganiseerd in het Amstelveense Broersepark

Workshop Indonesische eten: Nasi tumpeng

Op 14 maart 2023 hebben we op het Hermann Wesselink College een workshopdag gehouden waarbij de 100 leerlingen naast angklung en gamelan spelen ook Indonesisch eten hebben gekookt en het daarna zelf hebben opgegeten.

Workshops onvrijheidssituaties (

In juli 2020 hebben we in de Urbanuskerk van Bovenkerk een tiental workshops gehouden over onvrijheidssituaties in de Tweede Wereldoorlog en het koloniaal verleden in de voormalige Nederlands-Indië. Daarbij waren drie groepen acht van basisscholen betrokken.