Leerarrangementen voor het onderwijs

Onderwijs

Als educatieproject werken we aan onderwijs- en vormingsproejcten. Hiernaast de modulestructuur die we scholen aanbieden over (transculturele) burgerschapsvorming gericht op koloniaal verleden in de Oost en de Tweede Wereldoorlog in mondiaal perspectief (1WO2)

Onderwijsmodule

Introductieles met film en tijdlijn

Tijdlijn van Westerse en Oostere sulren en de lokale geschiedenis

Gewoonlijk begint een module met een introducties gegeven door de docent met een korte introductiefilm over het koloniaal verleden en de Tweede wereldoorlog eindigend met een interactieve opdracht met een tijdlijn:

Doel: historisch inzicht van ons gedeeld verleden Indonesië – Nederland

Game Indisch Sporen

De game Indische sporen wordt o.l.v. de leraar gespeeld. Na een korte introductie kiezen groepjes leerlingen voor het Nederlands dan wel het Indonesisch perspectief. 

Daarna beginnen in chronologische volgorde de leerlingen de vragen te beantwoorden waarbij ze mogen samenwerken. Goede antwoorden worden gehonoreerd. Foutieve antwoorden worden punten in mindering gebracht.

Doel: historische kennis verkrijgen en deze plaatsen in mondiaal  verband.

educatieve game app

Game Indische sporen

Kort onderwijsarrangement:

gastlessen van ervaringsdeskundige uit de 1ste of 2de Indische generatie

Oorlogsslachtoffer Nora Valk vertelt over haar kampervaringen met haar daar overleden moeder in Ambarawa

We hebben een aantal gastdocenten van de eerste of tweede generatie die als oorlogsslachtoffer leerlingen vertelt over hoe hetr familieverleden getekend is door de oorlog in Nederland dan wel in Nederlands-Indië

Lang onderwijsarrangement:
18 lesbrieven met onderzoeks- en presentatieopdrachten

Lesbrieven die ontwikkeld worden bevatten basisinformatie en onderzoeks- en presentatieopdrachten toegepast op verschillende tijdsperioden.

Dialogen voeren

We voeren dialogen met leerlingen in de vorm van kinderfilosofie in het basisonderwijs en filosoferen met jongeren in hetrvoortgezet onderwijs.

Transculturele muziek maken met angklung (popmuziek en Indonesische liedjes), gamelan (pannelan) en kendangs (trommels) en zang

Angklung spelen op hindoeschool Vahon

Vormen van cultuureducatie kunnen als verwerkingsactiviteit worden georganiseerd waarbij de leerlingen cultuur beleven van andere groepen zoals angklung spelen.

Dansen: oosters en westers

Oosterse dansvormen kunnen als verwerkingsactiviteit worden georganiseerd o.l.v. deskundige dansers die opgeleid zijn in India of Indonesië. Dit is gerealiseerd bij de twee versies van West ontmoet Oost in 2021 en 2022 in het Openluchttheater.

Kookcursus: nasi tumpeng en fusiongerechten zoals rijsttafel

Koken van oosterse gerechten is een vorm van cultuurbeleving om andere culturen te leren kennen.

kookcursus

drama: Theater maken

Theater maken op scholen is een vorm waarin allerlei culturele activiteiten met elkaar geïntegreerd worden zoals drama, schilderen, muziek en dans.

west ontmoet oost 2021

Informatie Historische monumenten zoals Indië-Nederland monumnet in Amsterdam (vroegere van Heutszmonument)

Bij monumenten die aan het koloniaal verleden of de Tweede Oorlog herinneren hebben we activiteiten opgezet om leerlingen te herinneren aan onvrijhewdissituaties.

Wandel- /speurtocht lopend of fietsend

Wandel- en speurtochten voor scholieren over de lokale geschiedenis, koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog  geven de mogelijkheid om al bewegend informatie op te nemen. Dit hebben we voor Amstelveen-Noord (Elsrijk en Randwijck)  en gaan het ook voor Amsterdam-Zuid ontwikkelen.

wandeltocht wo2

Participeren in Indië-herdenkingen

Scholieren van Amstelveense en Amsterdamse scholen hebben meegedaan aan de Indiëherdenking op 14 augustus in het Amstelveense Broersepark. Dat is gebeurd door bloemen te leggen of door een toespraak te houden in de vorm van het voorlezen van een gedicht.

Schilderen

Schilderen van doeken die als achtergrond worden gebruikt voor theatervoorstellingen is een vorm van cultuurbeleving waar kleur en tekeningen creatief verwerkt worden.

Workshops rond herdenkingsmonumenten in het Broersepark in Amstelveen

Vanaf 2013 hebben we ontmoetingsdagen voor groepen 8 van basisscholen georganiseerd in het Amstelveense Broersepark

Workshop Indonesische eten: Nasi tumpeng

Op 14 maart 2023 hebben we op het Hermann Wesselink College een workshopdag gehouden waarbij de 100 leerlingen naast angklung en gamelan spelen ook Indonesisch eten hebben gekookt en het daarna zelf hebben opgegeten.

Workshops onvrijheidssituaties (koloniaal verleden, Tweede Wereldoorlog in de Urbanuskerk van Bovenkerk (2021)

In juli 2020 hebben we in de Urbanuskerk van Bovenkerk een tiental workshops gehouden over onvrijheidssituaties in de Tweede Wereldoorlog en het koloniaal verleden in de voormalige Nederlands-Indië. Daarbij waren drie groepen acht van basisscholen betrokken.