Thema’s als wereldgeschiedenis, koloniale tijd, dekolonisatie, slavernij, VOC en WIC en oorlogen hebben daarmee een verbinding.

Willen we dat deze lessen ook doorgevoerd worden in het Nederlandse onderwijs op alle niveaus en met name gericht op de lerarenopleidingen, dan dienen we deze lessen daarmee te verbinden.

De leerstof die de regering aan het onderwijs via de kerndoelen direct of indirect gerelateerd aan ons koloniaal verleden zijn[1]:

 

O 

1.1          Basisonderwijs

 

53: De leerlingen leren over de belangrijke historische gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

 

 

1.1        Vmbo

 

GS/K/4 De koloniale relatie Indonesië – Nederland

 

4. De kandidaat kan herkennen en benoemen op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/ onafhankelijkheid van Indonesië.

 

5. De kandidaat kan herkennen en beschrijven op welke wijze de koloniale relatie tussen Indonesië en Nederland zich in de loop der tijd ontwikkeld heeft en bijgedragen heeft aan de dekolonisatie/ onafhankelijkheid van Indonesië.

 

 

 

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina

Ook ons koloniaal verleden heeft de Nederlandse samenleving gemaakt zoals die nu is. Informatie hierover geeft gezamenlijke binding aan de Nederlandse samenleving en vermindert vooroordelen en discriminatie. Steeds meer autochtone Nederlanders voelen zich hierdoor aangesproken en trekken met ons gezamenlijk op. Ook met andere organisaties met een koloniale achtergrond vanuit Oost (Indonesië), West (Suriname en Antillen), zijn we een samenwerkingsverband aangegaan in Groot-Amsterdam. Ook zij hebben van oorsprong een migratieachtergrond en zijn in feite nieuwkomers die bijdragen aan de culturele diversiteit in onze samenleving

Onze missie is er dan ook op gericht om vanuit onze Indisch-Nederlandse identiteit een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in het land en vooral de eigen locatie. Door ontmoetingen van mensen met een verschillende achtergrond te realiseren en aandacht voor de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de nasleep willen zo meer verbondenheid creëren tussen alle leerlingen met hun verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden.

De toekomst is erop gericht om de leerlingen tot actieve burgerschapsvorming te brengen. Vandaar onze visie om in het kader van het Duurzaam Samenleven in `Kleurrijk Amstelveen’ de Betrokken Zelfredzaamheid van de jeugd te stimuleren tot kritisch en empathisch burger.

 

  • Betekenis van Ontmoeten & (Her)denken

Ontmoeten en (Her)denken zijn twee thema’s  met betrekking tot educatieve activiteiten rond ons koloniaal verleden en de doorwerking nu. Aanvankelijk betrof het uitsluitend activiteiten m.b.t. Nederlands-Indië en vooral de Japanse bezettingstijd en de naoorlogse dekolonisatieoorlog waardoor zo’n 350.000 Indische mensen en Molukkers naar Nederland zijn gemigreerd. Het ontmoeten van de oorlogsslachtoffers die de verschrikkingen van de Japanse interneringskampen hebben meegemaakt wilden we vanuit de naoorlogse Tweede generatie ook aan volgende generaties meegeven. Geleidelijk aan werden bij de Indiëherdenkingen die vanaf 1993 in Amstelveen werden georganiseerd steeds inclusiever: ook Indonesische oorlogsslachtoffers werden herdacht zoals de Indonesische dwangarbeiders romusha’s. Niet alleen Indonesiërs maar ook Japanners legden kransen ter herdenking van de gewelddadigheden waar alle drie voormalige oorlogsvijanden zich schuldig aan hadden gemaakt. Vanaf 2013 wilden we de schooljeugd in Amstelveen en Amsterdam informeren over de doorwerking van ons koloniaal verleden in de huidige tijd. Hierbij wilden we het historisch besef van de schooljeugd vergroten door de oorlog in de eigen wijk te verbinden met mondiale ontwikkelingen vanuit een 1WO2 concept. Oorlogsgetuigen en -slachtoffers uit zowel Nederlands-Indië als de eigen gemeente vertelden aan klassen hun verhalen en de leerlingen verwerkten die daarna op eigen wijze. Belangrijk was het meervoudig perspectief waarbij we de leerlingen lieten nadenken over dilemma’s n.a.v. de oorlogssituaties. Zouden de slachtoffers van de drie betrokken landen zich na zo’n 80 jaar niet moeten verzoenen? Ontmoeten van die slachtoffers met hun eigen verhalen laat de leerlingen zo zelfstandig nadenken over de gebeurtenissen toen die voor hun eigen leven nu ook relevant kunnen zijn. `Herdenken’ leidt zo tot zelfstandig denken waarvoor we ook onze schooljeugd voorbereiden tot kritisch burger van onze democratische samenleving. Een dergelijke vorm van burgerschap waarbij men kennis neemt van het de achtergronden en het leed van medeburgers leidt tot een beter begrip voor elkaar en draagt bij tot duurzaam samenleven.