Wat is ontmoeten?

Ontmoeten is het contact maken met mensen uit andere culturen, religies, kwetsbare situaties zoals bejaarden, vluchtelingen en LHBTI.​

Cultureel stappenplan sinds 2012

Stap 1: Kennis maken met elkaar en bijv. samen eten

Stap 2: Gastlessen en presentaties

Stap 3: Samen iets maken en cultuur uitwisselen zoals kookcursus, ankloeng spelen

Stap 4: In gesprek met elkaar gaan d.m.v. dialogen, discussiëren en filosoferen

Stap 5: Ontmoetingsdagen: elkaar informeren en samen cultuur beleven

Stap 6: onderwijsprogramma's West ontmoet Oost

Hieronder recente voorbeelden:

Onderwijsactiviteiten West ontmoet Oost op het Hermann Wesselink college
vanaf maart 2023

Herman Wesselink College

Culturele Indonesische workshops in het Hermann Wesselink College in Amstelveen

Transculturele Kerstviering 17 december 2022

Doel van de kerstviering

 Verzoening van tweede generatie vertegenwoordigers in een kerstviering van muziekgroepen uit drie landen die een oorlogsgeschiedenis met elkaar gemeen hebben in de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië.

 

Uniek samenspel van muziekgroepen van landen die ooit elkaars oorlogsvijanden waren

Japans koor Sora o.l.v. Yukari Nanami en angklunggroep Melodi Bambu o.l.v. Mira Sutedja en projectkoor van wijkbewoners uit Elsrijk, organist en fluitspeler van de Apostolisch Genootschap spelen samen kerstliederen.

kerstviering

Indonesische kookcursus: Nasi Tumpeng koken 13 oktober 2022

Video: kookcursus Nasi Tumpeng

kookcursus
Het eindresultaat: een heerlijke Nasi Tumpeng

Nasi Tumpeng

Traditie

Een belangrijke levensgebeurtenis of een feestelijke bijeenkomst wordt in Indonesië vaak gevierd met een prachtig opgemaakte Nasi Tumpeng. Deze selamatan – een feestelijke, ceremoniële bijeenkomst – wordt traditioneel gegeven als dank voor het geven van de overvloed van de oogst of andere zegeningen. Maar er zijn tegenwoordig altijd wel mooie gelegenheden om een Nasi Tumpeng op tafel te zetten!

Volgens de traditie brengt de Nasi Tumpeng – met een oneven aantal of vijf gerechten waaraan symbolische waarde wordt toegekend. Het geeft  extra geluk en voorspoed. Van oudsher worden in Indonesië – en vooral op Java als vruchtbaar eiland met tal van bergen en vulkanen – de bergen vereerd als de verblijfplaats van hyang. Het zijn de geesten van voorouders en goden. De kegelvormige berg gele rijst van de Nasi Tumpeng symboliseert dan ook een heilige berg. 

West ontmoet Oost in het Amstelveense Openluchttheater
17 september 2022

Muziekgroepen West ontmoet Oost spelen traditionele muziekstukken uit Indonesië

Leerlingen en leraren Hermann Wesselink College zingen en acteren

Fotopresentatie: West ontmoet Oost

Gamelangroep Swara Santi en angklunggroep Melodi Bambu spelen  traditionele melodieën tussen toneelscènes door over de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië. Zo ontmoet de muziek uit Oost het publiek dat vooral uit West komen. Deze muzikale ontmoeting werd afgesloten met Indonesisch eten.

Een script van Oeroeg van Hella Haasse bewerkt door Cees Rot over de vooroorlogse situatie, de Japanse bezettingstijd en het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid  en naoorlogse Republikeinse kampen werden gespeeld door leerlingen en leraren van het Hermann Wesselink College.

Video: Wayang revolusi

Lezing over koloniaal Indonesisch verleden bij het Amsterdamse Indië-Nedereland monument

Via het maken van Indonesische muziek je verplaatsen in de Indonesische cultuur

Op 4 zondagmiddagen gaf Edu Dumasy bij het oude van Heutszmonument nu Indië-Nederlandmonument vier lezingen. Deze gingen over de betrokkenheid van zijn voorvaderen bij de Atjehoorlog o.l.v. van Van Heutsz.  Hij .is betrokken bij de jaarlijkse Indië-herdenking in Amstelveen op 14 augustus. Het bestuur heeft in 1998 ervoor gezorgd dat dit monument als pronkstuk van de Amsterdamse schoolkunst behouden bleef en een nieuwe bestemming kreeg

Het Indië-Nederland monument herinnert aan de gedeelde relatie van Nederland met het voormalige Nederlands-Indië. De verhoudingen waren toendertijd ongelijkwaardig. Om de huidige gelijkwaardige relatie tot uitdrukking te brengen gaan de deelnemers symbolisch muziek maken in hun wandeling naar de naburige Willem de Zwijgerkerk. Na lezing en muziek maken gaan alle deelnemers o.l.v. gespreksleiders van Dialoog-in-Actie in dialoog met elkaar.

Lezingen, muziek en dialogen bij het Amsterdamse Indië-Nederland monument september 2021 t/m mei 2022

Vierde lezing Indië-Nederland monument , muziek maken en dialoog

Tweede dekolonisatiemanifestatie 19 oktober 2021

Leni Landweer speelt angkklung

Amstelveens scholenproject Ontmoeten & (Her)denken 2013 t/m 2020

2018: Ontmoeten van Syrische vluchtelingen: Actie Tas voor Aleppo met 10 Amstelveense scholen

2019: ontmoeten van oorlogsslachtoffers en gelovigen in de Urbanuskerk Bovenkerk

Ontmoeten van Indische senioren en bejaarden die in woonzorgcentra verblijven

2019: Ontmoeten van Joodse gelovigen in de synagoge en op school