Volgens het UNESCO-rapport ` Investeren in culturele diversiteit en interculturele dialoog’ speelt onderwijs een fundamentele rol speelt in de strijd tegen onwetendheid en wantrouwen. Het faciliteren van openheid is essentieel om een interculturele dialoog te stimuleren en voor het bestrijden van de fouten die voortkomen uit onwetendheid. Ze pleiten ervoor om onderwijs door en voor diversiteit te bevorderen

 

We gaan ervan uit dat als mensen weet hebben van elkaars verleden en culturen en hun ervaringen met elkaar uitwisselen, dit leidt tot duurzaam samenleven. Dit kun je procesmatig stimuleren via een transculturele identiteit waarbij mensen open staan voor ‘de ander’ en daarmee toleranter zijn tegenover elkaar (zie Visker 2007). 

Voorbeelden van het gezamenlijk elkaars cultuur beleven zijn op transculturele wijze eten bereiden en musiceren met instrumenten uit de verschillende culturen. Transculturele muziek maken (fusionmuziek uit andere culturen en jeugdcultuur zoals hiphop/ rappen) kan bijvoorbeeld in de vorm van traditionele en nieuwe zelfgemaakte liedjes t.b.v. een kindermusical. Dit schept verbroedering, onderlinge solidariteit, concentratievermogen, cognitief functioneren en muzikaliteit en geeft een stem aan migrantengroepen waaronder vele achterstandsgroepen.

Vooral door de vooruitgang in digitale technologie ontstaan toenemende interculturele contacten en nieuwe vormen van culturele diversiteit en taalgebruik wordt door de Unesco gepropageerd.

Want culturele diversiteit gaat net als culturele identiteit over innovatie, creativiteit en ontvankelijkheid voor nieuwe invloeden. Daarmee doemt een nieuwe horizon op van modern cultureel experimenteren dat we op transculturele wijze zullen doen. We moeten tot een authentieke uitwisseling komen op basis van gelijkheid tussen alle culturen.

Drie uitdagingen moeten daarbij het hoofd worden geboden:

a.       Vereisten van innoverende inhoud

b.       Een grotere toegankelijkheid

 

c.       Een evenwichtige vertegenwoordiging

Bij de educatie overdracht van kennis zullen we daarmee rekening houden

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina

Voorop staat in het scholenproject de betrokkenheid van de leerlingen. Vanuit die betrokkenheid willen we de leerlingen stimuleren om zijn votmingsproces zelfstandig mogelijk vorm te geven. Vandaar dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de fysieke en culturele leefwereld van de leerlingen: zijn gezin, wijk gemeente en de digitale beeld- en muziekcultuur.

Daarbij willen we denkprocessen op gang zetten waarbij zowel basisinformatie als denkvormen een rol spelen.