Wij streven ernaar om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering en modernisering van het onderwijs. De vernieuwingstrends zijn volgens de Amerikaanse organisatie EDUCAUSE vanaf 2019 de volgende:

 

1.       Leeromgeving herontwerpen: het veranderen van traditionele klaslokalen in actievere leeromgeving met meer leerlinggestuurd onderwijs.

2.       Blended learning: het kijken van video’s, digitaal maken van opdrachten en online cursussen.

3.       Innovatiecultuur: een cultuur waarin leerlingen nieuwe dingen uitproberen, die ook zeker buiten hun reguliere curriculum vallen, en waar falen wordt gezien als leren. Een voorbeeld leerlingen meer te laten leren in de echte wereld zoals hun eigen leefomgeving

4.       Leren zichtbaar maken: binnen het onderwijs wordt steeds meer gekeken op welke manier het leren kan worden gemeten oftewel hoe leren zichtbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van portfolio’s.

5.       Overdenken rol onderwijs: leeromgevingen waar meer interdisciplinair geleerd kan worden.

6.       Modulair onderwijs: het aanbieden van losse onderwijseenheden waarbij aangesloten wordt bij de voorkennis van de leerlingen.

 

 

Uitdagingen die in het rapport worden genoemd zijn het beter benutten (integreren) van digitale middelen in het onderwijs, het toerusten van docenten op de toenemende digitalisering van het onderwijs (bijvoorbeeld door instructievideo’s op te nemen).

Digitale trends

Digitale trends voor de komende jaren zijn:

a.       Artificiële intelligentie (AI): het ontwikkelen van adaptief lesmateriaal waardoor je als leerling meer op je eigen tempo en manier kunt leren.

b.       Internet of Things (IoT): Apparaten zijn steeds meer met het internet én elkaar verbonden. Zo kunnen smartphones van leerlingen en andere digitale apparatuur gebruikt worden voor leerprocessen

c.        Big data: door gebruik te maken van de toenemende data die beschikbaar is, kunnen we makkelijker leerlingen monitoren om zo gepersonaliseerde leerroutes vorm te geven.

d.       Digitaal vertrouwen: aandacht voor privacy

 

e.       Digitale infrastructuur: een professionele digitale infrastructuur is noodzakelijk om het toenemende aantal devices goed te laten (samen)werken.

Er is sprake van toegenomen mobiliteit waarbij de wereld steeds kleiner wordt. Vrijwel alle klassen hebben te maken met een diversiteit aan achtergronden, culturen, talen en religies. Dit brengt zich mee dan het onderwijs zou moeten aansluiten op deze diversiteit en leerlingen interculturele vaardigheden zou moeten aanleren. Dat betekent niet alleen maar kunnen communiceren met mensen vanuit andere culturen maar ook op transculturele wijze van ze leren. Daarbij streven we naar:

a)       Neurodiversiteit: Het aantal leerlingen die een passende aanpak nodig heeft, neemt toe. Een voorbeeld hiervan is het toegenomen aantal leerlingen die medicatie gebruikt, bijvoorbeeld voor ADHD (terwijl uit onderzoek naar voren komt dat dit geen positief effect heeft op het leren). Zo zien we ook in Nederland door het passend onderwijs dat dat de diversiteit van het aantal leerlingen dat extra hulp nodig heeft, is toegenomen.

b)      Burgerschap: De mening van burgers is essentieel in een democratie. Welke rol heeft het onderwijs hierin? Veel landen – en zo scholen – worstelen met de rol van het onderwijs binnen een democratie. In Nederland is er zo recentelijk nog gesproken over het verbeteren van het burgerschap onderwijs.

c)       Welbevinden: Scholen besteden steeds meer aandacht aan het welbevinden van studenten. Onderwijs gaat niet enkel over kennis en vaardigheden, maar over het ‘kind als geheel’. Zo ontstaat er meer een balans tussen cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden. Een voorbeeld hiervan is mindfulness, waarbij leerlingen leren stil te staan in het dagelijkse, drukke leven.

d)      Technologie en banen: Robots, Big Data en Artificiële intelligentie; ze worden steeds belangrijker binnen onze samenleving. Dat heeft invloed op de toekomst van onze leerlingen. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden van leerlingen, zoals computational thinking en een sterkere focus op science, technology, engineer en mathematics (STEM). In dat kader zijn digitale vaardigheden ook steeds belangrijker, wat we in Nederland ook al zien door een toegenomen aandacht voor digitale geletterdheid.

 

e)      Technologie en lesgeven: Technologie wordt steeds vaker gebruikt in binnen lessen. Middels ontwikkelingen als de flipped classroom en gamification wordt technologie gebruikt om leerlingen te ondersteunen bij het leerproces. Dit brengt ook met zich mee dat docenten ander soort vaardigheden eigen moet worden gemaakt, zodat zij goed kunnen omgaan met ICT.

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina