Reeds in Nederlands-Indië hebben we geleerd om ons flexibel aan te passen aan wisselende culturele situaties. Generatie op generatie is doorgegeven hoe we moesten pendelen tussen de Nederlandse en de Indonesische cultuur. Als geen andere groep weten we hoe dat van invloed is op je gedrag, je open houding tegenover anderen, op je communicatieve vaardigheden, op je karakter. Kortom, je maakte je zo een meervoudige identiteit eigen. Op deze wijze hebben we binnen de Nederlands georiënteerde deel van de koloniale samenleving ons staande kunnen houden. Ondanks racisme en laatdunkendheid van het grootste deel van het dominante Europese deel van de deze Indische kastesamenleving hebben wij als indo’s een levenshouding ontwikkeld die een voorbeeld kan zijn hoe wij in Nederland met zo’n 180 verschillende culturen duurzaam met elkaar kunnen samenleven. 

Ook zien we het belang in van educatie door via ieders zelfredzaamheid en meervoudige identiteit jezelf tot een beter en completer mens te stimuleren in onze kleurrijke cultureel diverse samenleving. 

Educatie vormde het dynamiet van de koloniale samenleving waardoor de bewustwording van de Indonesiërs van hun nationaal bewustzijn groeide en uiteindelijk met vallen en opstaan leidde tot de huidige democratische Indonesische samenleving. Goed onderwijs zowel in Nederland als in Indonesië is de sleutel voor een menswaardig bestaan binnen de culturele diversiteit van onze democratische samenleving waarin je je tot kritisch en betrokken burger kunt ontwikkelen.

Onze missie en visie heeft betrekking op onze educatieplannen waarvoor de basis al in de jaren zeventig werden gelegd en in haar huidige opzet sinds 2007 in Groot-Amsterdam. De kwaliteit en modernisering van het onderwijs gerelateerd aan ons koloniaal verleden heeft vooral onze eerste focus die inclusiever werd met nieuwkomers in eht algemeen.

In de periode 2013 t/m 2019 werd het onderwijsproject Ontmoeten & (Her)denken onder auspiciën van de Amstelveense Indiëherdenking gedraaid. In 2020 werd het een educatieproject en werkte het samen met Stadsdorp Elsrijk op het gebied van onderwijs en vorming zoals dialogen en zal ook buiten Amstelveen opereren in de samenwerking met andere gelijksoortige organisaties.

Meer informatie

links naar pdfjes etc.

Deel deze pagina

Ook ons koloniaal verleden heeft de Nederlandse samenleving gemaakt zoals die nu is. Informatie hierover geeft gezamenlijke binding aan de Nederlandse samenleving en vermindert vooroordelen en discriminatie. Steeds meer autochtone Nederlanders voelen zich hierdoor aangesproken en trekken met ons gezamenlijk op. Ook met andere organisaties met een koloniale achtergrond vanuit Oost (Indonesië), West (Suriname en Antillen), zijn we een samenwerkingsverband aangegaan in Groot-Amsterdam. Ook zij hebben van oorsprong een migratieachtergrond en zijn in feite nieuwkomers die bijdragen aan de culturele diversiteit in onze samenleving

Onze missie is er dan ook op gericht om vanuit onze Indisch-Nederlandse identiteit een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in het land en vooral de eigen locatie. Door ontmoetingen van mensen met een verschillende achtergrond te realiseren en aandacht voor de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de nasleep willen zo meer verbondenheid creëren tussen alle leerlingen met hun verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden.

De toekomst is erop gericht om de leerlingen tot actieve burgerschapsvorming te brengen. Vandaar onze visie om in het kader van het Duurzaam Samenleven in `Kleurrijk Amstelveen’ de Betrokken Zelfredzaamheid van de jeugd te stimuleren tot kritisch en empathisch burger.