Omdat wij een vrijwilligersorganisatie zijn staat externe sponsering om onze activiteiten in dienst van de onkosten om zo professioneel mogelijk onderwijsactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeente Amstelveen en twee Amstelveense schoolbesturen waren in de pilotperiode 2013 t/m 2019 onze eerste en belangrijkste sponsor. Het project past sinds 20212 binnen het beleid van de gemeente Amstelveen zoals uitgewerkt in de diversiteitsnota Gastvrij Amstelveen over de gelijke behandeling van mensen op basis van etniciteit, levensbeschouwing, leeftijd en seksuele geaardheid. Zowel de verschillende politieke partijen, de levensbeschouwelijke groepen als burgemeester Mirjam van `t Veld, (2013 t/m 2019) hebben hun instemming met dit scholenproject meermalen betuigd. Zie haar column in Christendemocraat en haar toespraak op de Indië-herdenking van 14 augustus 2015.

De gemeente Amstelveen en de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs ondersteunden het project met een gezamenlijke subsidie om de onkosten te dekken. Door zonder winstoogmerk te werken en politiek en levensbeschouwelijk onafhankelijk te zijn, willen we zo werk uit handen nemen voor de leerkrachten van scholen in Amstelveen en elders in het land – openbaar, bijzonder of particulier. Via dit scholenproject willen we zo ook de samenwerking tussen scholen en verbetering van de onderwijskwaliteit stimuleren. Voor de subsidiegevers maakteen we een jaarlijkse financiële verantwoording van de gemaakte onkosten.

De gemeente Amstelveen en de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs ondersteunden het project met een gezamenlijke subsidie om de onkosten te dekken. Door zonder winstoogmerk te werken en politiek en levensbeschouwelijk onafhankelijk te zijn, willen we zo werk uit handen nemen voor de leerkrachten van scholen in Amstelveen en elders in het land – openbaar, bijzonder of particulier. Via dit scholenproject willen we zo ook de samenwerking tussen scholen en verbetering van de onderwijskwaliteit stimuleren. Voor de subsidiegevers maakteen we een jaarlijkse financiële verantwoording van de gemaakte onkosten.

Nu we deel uitmaken van het samenwerkingsverband diversiteit worden de onkosten via Stadsdorp Elsrijk vergoed en kunnen we die alleen Elsrijkers tot doelgroep richten maar met externe subsidies ook in Groot-Amsterdam en landelijke activiteiten opzettenm.b.t. ons koloniaal verleden en de doorwerking nu vooral op het gebied van duurzaam samenleven.