Wij zijn een groep vrijwilligers die zich enerzijds bezighoudt met de sociale cohesie in de Noord-Amstelveense wijk Elsrijk die voor ons een sociaal educatief laboratorium is voor onze regionale en landelijke ontmoetings- en herdenkingsactiviteiten

Voorzitter/ secretaris: Karin Kamperman
Algemeen bestuurslid / Penningmeester/ Projectmanager: Anneke Toorop

Bestuur Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Een van de regionale netwerkbijeenkomsten

Adviseurs: Herbert Steffin en Edu Dumasy

Samenwerking Stadsdorp Elsrijk en de Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Overleg met vrijwilligers van de werkgroep diversiteit van Stadsdorp Elsrijk

Overleg met  landelijke netwerkgroep

Activiteiten van de Stichting Ontmoeten & (Her)denken

De stichting Ontmoeten & (her)denken heeft ten doel:

- onderzoek, het uitwisselen, vastleggen en doorgeven van kennis en ervaringen over het koloniaal verleden via educatieve activiteiten zowel door het:

Wij zijn als  scholenproject in 2012 voortgekomen uit de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. 

 

Hoe is onze stichting Ontmoeten & (Her)denken ontstaan?

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Indiëherdenking

Amstelveense Indiëherdenking jaarlijks op 15 augustus in het Broersepark

Statuten van de Amstelveense Indiëherdenking: `het levendig houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië en het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de cultuur van Nederlands-Indië, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of enigszins verband houdt.