Netwerkorganisatie met Indische, Nederlandse en Indonesische wortels

Wij zijn een netwerkorganisatie van vrijwilligers en professionals van meerdere generaties met een Indische, Nederlandse en Indonesische achtergrond die zich betrokken voelt bij ons koloniaal verleden in de Oost. Als educatieproject van de Amstelveense Indiëherdenking (2012) hebben we de stichting Ontmoeten & (Her)denken opgericht (2021). Daarbij werken we vooral samen met de diversiteitsgroep van Stadsdorp Elsrijk. De  Amstelveense Indiëherdenking richt haar aandacht vooral op het verleden m.b.t. de gevallenen en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de nasleep in Nederlands-Indië. De doelstelling van onze stichting is inclusiever en toekomstgerichter om de schooljeugd vanuit meerdere perspectieven en transcultureler over onze gedeelde geschiedenis met Indonesië te informeren en deze te beleven. Vanuit de aandacht aan onvrijheidssituaties in het koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog willen we toekomstgericht werken gerelateerd aan burgerschapsvorming en duurzaam samenleven in onze pluriforme samenleving. Zo willen we de schooljeugd Betrokken Zelfredzaamheid stimuleren en zich bewust te laten worden van de waarden van vrede, veiligheid en democratie behorend bij onze open democratische samenleving.

Kennis combineren we met cultuur en dialogen. Bij het beleving van het Nederlands en cultureel erfgoed werken we onder meer samen met de Nederlands-Indonesische muziekgroepen Swara Santi (gamelan) en Melodi Bambu (angklung). Educatieve activiteiten op scholen, woonzorgcentra enzovoorts.

Stichting Ontmoeten & (Her)denken

Sinds november 2021 zijn we een stichting geworden wat eigenlijk in 2019 had moeten gebeuren toen de toenmalige burgemeester Mirjam in `t Veld en twee schoolbesturen daarvoor pleitten. Omdat dat niet lukte via gemeentelijke organisaties hebben we dat in 2021 zelf gedaan.In het bestuur is zowel de tweede generatie in de persoon van Edu Dumasy als directeur en de derde generatie met een Indische achtergrond vertegenwoordigd. Dat zijn Stephan van Beek penningmeester en Kimberly Kwanten secretaris. Verder wordt het bestuur bijgestaan door twee adviseurs: Joan Snellen van Vollenhoven en Herbert Steffin.

Bestuurssamenstelling

Indië-herdenking Amstelveen

Van oorsprong zijn we een onderwijsproject van de Amstelveense Indiëherdenking. Daarom sluiten we ons aan bij de statuten van deze stichting met als doelstelling: `het levendig houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië en het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de cultuur van Nederlands-Indië, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of enigszins verband houdt.’

De Indiëherdenking richt zich vooral op het verleden en bij het onderwijsproject Ontmoeten & (Her)denken staan zowel inhoudelijk en qua doelgroep meer de toekomst centraal: het informeren van de schooljeugd over het koloniaal verleden en het opzetten van educatieprojecten over de gedeelde relatie Nederland-Indonesië . We hebben daarvoor een buitenschoolse (vanaf 2013) en een binnenschoolse leerarrangementen (2020) ontwikkeld in de vorm van transculturele ontmoetingsdagen voor basisscholen in Amstelveen, Amsterdam en Den Haag. 

Bestuur Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië vanaf 2012 – 2022

170931 afscheid mirjam van t veld en Indiëmonument -+ namen

Onderwijsactiviteiten in Amstelveen, Amsterdam en Den haag

Buitenschoolse variant op Amstelveense basisscholen

We hebben onderwijsactiviteiten buiten en binnen schoolverband. Hiernaast de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en Amstelveen in juni 2017 in het Broersepark door groepen acht van drie basisschool. Burgemeester Mirjam in `t Veld (2013 t/m 2018) en toenmalige onderwijswethouder Herbert Raat stimuleerden dit project waar in 2015 de gehele Amstelveense gemeenteraad van VVD t/m SP zich achterschaarde.

Binnenschoolse variant op Haagse basisschool

Van 2019 t/m 2020 werd het transculturele project Ontmoeten & (Her)denken als binnenschoolse variant ontwikkeld en uitgeprobeerd op de hindoestaanse Vahonschool in Den haag. Via workshops werd aandacht gevraagd voor het koloniaal verleden, migrantenculturen en andere maatschappelijke thema’s in het kader van transculturele burgerschapsvorming.

Hiernaast: Leerlingen van de Vahonschool bespreken tijdlijnkaarten over het koloniaal verleden