Van Amstelveens scholenproject van de Amstelveense Indiëherdenking naar educatieproject gericht op onvrijheidssituaties in het koloniaal verleden en de Tweede Wereldoorlog (1WO2)

Wie zijn wij?

Wij vormen het bestuur van de stichting Ontmoeten & (Her)denken bestaande uit Edu Dumasy (voorzitter en 2de Indische generatie) Kimberly Kwanten (secretaris) en Stephan van Beek (penningmeester en 3de Indische generatie)

Onze statuten: `Onderzoek, het  uitwisselen,  vastleggen  en  doorgeven  van  kennis en ervaringen  over  het  koloniaal  verleden  via  educatieve activiteiten  zowel  door  het ontwikkelen  van publicaties  en lesmateriaal  als  het  uitvoeren  van  onderwijs- en vormingsactiviteiten en het organiseren  van  ontmoetingen’

Wie zijn wij?

Wij vormen het bestuur van de stichting Ontmoeten & (Her)denken bestaande uit Edu Dumasy (voorzitter en 2de Indische generatie) Kimberly Kwanten (secretaris) en Stephan van Beek (penningmeester en 3de Indische generatie)

Onze statuten: `het levendig houden van de nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers in het voormalig Nederlands-Indië en het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de cultuur van Nederlands-Indië, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of enigszins verband houdt.’